top city

Veelgestelde vragen

Wij staan u graag telefonisch of per e-mail te woord, maar hebben hieronder voor u een selectie gemaakt van een aantal veel gestelde vragen. Mocht uw vraag echter specifiek zijn en legt u deze liever voor aan een isolatiespecialisten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Geluidsisolatie

Wat is geluidsisolatie?

Geluidsisolatie richt zich voornamelijk op het isoleren van geluidsgolven. In de praktijk komt dit neer op het vakkundig aanbrengen van isolatiematerialen met specifieke geluidsisolerende eigenschappen en technieken die geluiden op verschillende toonhoogtes dempen. Geluidsisolatie kan zich richten op contactgeluid, luchtgeluid en flankerend geluid.

Wat kan ik (laten) isoleren in mijn woning?

In principe kan alles in een huis of kantoor worden geïsoleerd met geluidsisolatie. Specifiek gaat het echter vaak om vloeren (verdiepingsvloeren)plafonds en (tussen)muren. Daarnaast zijn er ook deuren en ramen met specifieke geluidsisolerende kwaliteiten. Deze zijn vaak gericht op het verminderen van geluidsoverlast van buitenaf, zoals dat van vliegtuigen of autoverkeer.

Wat zijn veel voorkomende vormen van geluidshinder?

Er zijn diverse vormen en bronnen van geluidshinder. De meest voorkomende zijn echter de volgende:

 • loopgeluiden van (boven)buren;
 • traplopen;
 • spelende kinderen;
 • hakken;
 • menselijke stemgeluiden;
 • blafgeluiden van honden;
 • televisie en radio;
 • studenten;
 • muziek en het bespelen van instrumenten;
 • centrifugerende wasmachines;
 • vliegtuigen;
 • autoverkeer.

Deze veel voorkomende vormen van geluidshinder zijn onder te verdelen in drie categorieën gebaseerd op het type geluid: contactgeluid, luchtgeluid en flankerend geluid.

Wat is contactgeluid?

Bij contactgeluid worden geluidstrillingen direct van de bron overgebracht op een constructie. Een goed voorbeeld van contactgeluid is het horen van loopgeluiden van de bovenburen. Het geluid van de voetstappen wordt direct bij contact tussen vloer en schoen overgebracht op de verdiepingsvloer. Het geluid trilt dan als het ware door de vloer heen en is zo hoorbaar voor de onderburen. Een ander voorbeeld is een centrifugerende wasmachine die de trillingen tijdens het centrifugeren direct doorgeeft aan de vloer waar deze op staat. Geluidshinder kan dan het gevolg zijn als de verdiepingsvloer in kwestie niet goed is geïsoleerd.

Soorten-geluid

Wat is luchtgeluid?

Bij luchtgeluid ‘reizen’ geluidstrillingen van de bron door de lucht naar de ontvanger. In tegenstelling tot contactgeluid is er dus geen direct contact met een constructie, maar vormt deze een niet adequate barrière voor het geluid. Een goed en veel voorkomend voorbeeld van luchtgeluid zijn stemgeluiden van buren. Deze stemgeluiden worden niet voldoende gedempt door bijvoorbeeld een houten verdiepingsvloer of niet geïsoleerde tussenmuur. Een ander voorbeeld van luchtgeluid is geluid afkomstig van vliegtuigen of verkeer. Geluidshinder van deze bronnen kan voorkomen als bijvoorbeeld het glas in ramen in de buitenmuur niet in staat is het geluid te weren.

Soorten-geluid

Wat is flankerend geluid?

Met flankerend geluid wordt geluid bedoeld dat via een doorlopende constructie naar de ontvanger ‘reist’. Met een doorlopende constructie wordt bijvoorbeeld een muur bedoeld die omhoog loopt naar meerdere verdiepingen. Zowel contactgeluid als luchtgeluid kan flankerend geluid worden op het moment dat de geluidsgolven door een dergelijke muur naar meerdere verdiepingen kunnen ‘reizen’. In de praktijk kan het flankeren van geluid, ook wel het verbuigen, als consequentie hebben dat geluidoverlast afkomstig is van niet direct aanliggende verdiepingen. Om flankerend geluid te bestrijden is het ontkoppelen van constructies erg belangrijk.

Soorten-geluid

Wat voor soort verdiepingsvloer heb ik?

Huizen gebouwd voor de oorlog, zoals jaren 30 woningen, hebben doorgaans houten verdiepingsvloeren. Ook kort na de oorlog werden nog dergelijke verdiepingsvloeren gebruikt, maar al snel is er een toename in het gebruik van betonnen verdiepingsvloeren te zien. Deze laatste kunnen echter ook dusdanig dun zijn dat geen adequate barrière zijn voor geluid. Geluidshinder is dan het gevolg.
Houten verdiepingsvloeren hebben vaak een loze ruimte tussen vloer en plafond die als klankkast kan fungeren voor geluid. Hierdoor kan contactgeluid worden versterkt waardoor geluidshinder ontstaat. Juist bij deze vloeren kan de loze ruimte eenvoudig worden gevuld met cellulose-isolatie. Doordat dit isolatiemateriaal uit vlokken bestaat kan het door een paar gaten met een speciale machine worden ingeblazen. Dit verminderd het klankkasteffect drastisch en is een relatief voordelige en eenvoudige oplossing. Daarnaast kan er gekozen worden voor een geluidsisolerende ondervloer zoals een zwevende dekvloer, of aan de andere kant, een geluidsisolerend plafond zoals een vrijdragend plafond. Bij betonnen tussenvloeren zijn vooral de zwevende dekvloer en het vrijdragend plafond veel voorkomende oplossingen van geluidshinder.

Wat is een goede ondervloer?

Er zijn veel verschillende soorten ondervloeren op de markt verkrijgbaar. Elke geluidsisolerende ondervloer heeft een specifieke kwaliteit. De geluidsisolerende kwaliteit van de ondervloer wordt beïnvloed door een aantal factoren:

 • De constructie van de bestaande bouwvloer.
 • De afwerkvloer die over de ondervloer wordt gelegd.

Zo kan het voorkomen dat een kwalitatief hoogstaande ondervloer geluidsisolerende waarde verlies door het gebruik van bepaalde soorten dekvloeren zoals bepaalde soorten laminaat. Daarnaast kunnen ook houten verdiepingsvloeren een negatief effect hebben op het verwachtte resultaat.

Wat is een geluidsrapport?

Een geluidsrapport wordt opgesteld door een ingenieur met verstand van zaken en in sommige gevallen speciale meetapparatuur. Een geluidsrapport legt feitelijk vast hoe het is gesteld met de geluidisolatie van woningen en bijvoorbeeld horecagelegenheden. De aanleidingen voor een geluidsrapport zijn bijvoorbeeld de controle van wettelijke richtlijnen, geluidshinder en VVE conflicten.

Kan ik ook zelf isoleren?

Het is in veel gevallen zeker mogelijk om zelf isolatie aan te brengen. Toch is het uiteindelijke resultaat naast de gebruikte isolatiematerialen ook erg afhankelijk van een foutloze montage. Zeker bij geluidsisolatie luistert het correct aanbrengen van isolatiematerialen erg nauw doordat geluid ook door constructies als muren, plafonds en vloeren dringt. Het consequent doorvoeren van ontkoppeling en luchtdichting is hierdoor bijna even belangrijk als goed isolatiemateriaal. In de praktijk gaat het zelf isoleren van grote vlakken vaak goed, maar gaat het mis bij de detaillering. Hierbij wordt het gewenste resultaat niet gehaald ondanks dat de goede materialen zijn gebruikt.

Thermische isolatie

Wat is thermische isolatie?

Thermische isolatie richt zich op het binnenhouden van warmte in de winter en juist het weren van warmte in de zomer. Thermische isolatie zorgt dus voor een beter binnenklimaat in uw woning waardoor u comfortabeler woont en bezuinigt op uw stookkosten.
In de praktijk bestaat thermische isolatie uit isolatiematerialen en systemen die worden aangebracht in bijvoorbeeld gevels of daken. Dit zijn namelijk vaak de delen van uw woning die direct in aanraking komen met de seizoenen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat er veel energie verloren gaat door slecht geïsoleerde daken en gevels en ligt hier voor huiseigenaren de grootste kans om het rendement van een woning te verbeteren.

Wat kan ik (laten) isoleren in mijn woning?

Bij thermisch isolatie is het belangrijk om uit te gaan van delen in uw woning die direct of indirect in contact staan met de seizoenen. Over het algemeen wordt er hierbij als eerste gekeken naar de binnen- en buitengevel en het dak. Hier liggen vaak de grootste kansen voor het verbeteren van de energiezuinigheid van een woning omdat deze delen in met name oudere woning vaak niet of onvoldoende zijn geïsoleerd. Het isoleren van gevels en daken kan dus een flinke verlaging van de stookkosten tot gevolg hebben en zich zo snel terugverdienen.

Wat is thermografisch onderzoek?

Thermografisch onderzoek is de verzamelnaam voor meerdere onderzoeken die kunnen achterhalen hoe energiezuinig uw woning is en waar zich eventueel ‘energielekken’ bevinden. Een woning kan ogenschijnlijk goed geïsoleerd zijn maar in werkelijkheid op verborgen plekken toch warmte van binnen naar buiten lekken en koude van buiten naar binnen. Hoge stookkosten en een onprettig binnenklimaat zijn dan het gevolg.
De meest voorkomende thermografische onderzoeken zijn:

 • Thermografie: het doorlopen van een woning met een infraroodcamera of ook wel warmtebeeldcamera. Deze camera kan eenvoudig koude plekken in muren, bij deuren, kozijnen of andere bouwelementen opsporen en inzichtelijk maken. Vervolgens kunnen eventuele problemen doelbewust aangepakt worden.
 • Blowerdoortest: bij een blowerdoortest of ook wel een luchtdichtheidstest wordt een woning gecontroleerd op luchtdichtheid. Na het sluiten van alle deuren en ramen wordt in één deuropening een frame gemonteerd met geijkte ventilator die lucht de woning in of uit blaast om respectievelijk onder- of overdruk te creëren. Daarna wordt met speciale meetapparatuur de luchtstroom gemeten en geanalyseerd en uit de resultaten blijkt vervolgens of een woning wel of niet luchtdicht is. .
 • Rooktest: bij een rooktest wordt rook langs risicoplekken in de woning geblazen om bijvoorbeeld tocht inzichtelijk te maken.

Wat is luchtdicht bouwen?

Tegen tocht is niet te isoleren, daarom is een goede luchtdichting uiterst belangrijk voor een goed isolatieresultaat en bovenal een prettig binnenklimaat. Met luchtdicht bouwen wordt het tegengaan van ongecontroleerde ventilatie bedoeld, zoals tocht. Bij luchtdicht bouwen wordt er gezorgd dat er een luchtdichte scheiding zit tussen de buitenlucht en de lucht in de woning. Wanneer deze wel in contact met elkaar komen ontstaan er allerhande vochtproblemen.
Soms ontstaat er verwarring over de term luchtdicht bouwen met betrekking tot de gezondheid. Verontreinigde lucht moet toch afgevoerd moeten worden en verse lucht aangevoerd, om prettig te wonen. Natuurlijk is een gecontroleerde ventilatie van de woning, zoals met een luchtrooster, nog altijd onderdeel van een gezond leefklimaat.

Wat is biobased isoleren?

Heel letterlijk betekent biobased “op de natuur gebaseerd”. Bij isoleren heeft biobased betrekking op de gekozen isolatiematerialen. Want naast de keuze voor kunstmatige isolatiematerialen zoals purschuim (polyurethaan) en glas- en steenwol zijn er tal van natuurlijke alternatieven. Deze biobased isolatiematerialen doen in isolatiewaarde niet onder voor kunstmatige materialen en zijn niet giftig of irriterend bij de verwerking. Een goed voorbeeld van een veelgebruikt biobased isolatiemateriaal is cellulose-isolatie dat geproduceerd wordt uit gerecycled krantenpapier, hout dus. Een ander goed voorbeeld is schapenwol dat van nature een hoge isolatiewaarde heeft en op een zelfde wijze verwerkt kan worden als bijvoorbeeld glas- en steenwol. Wesselink Isolatie zet met cellulose-isolatie al lang in op biobased isoleren en kan op aanvraag ook tal van andere biobased isolatie alternatieven leveren en plaatsten.

Wat is damp-open bouwen/isoleren?

Bij damp-open isoleren wordt er in tegenstelling tot de conventionele bouw geen gebruik gemaakt van een damprem in de vorm van een dampwerende folie. Wel worden er speciale vochtregulerende en ademende isolatiematerialen gebruikt. Het resultaat is een zeer prettig binnenklimaat dat gebruik maakt van de natuurlijke eigenschappen van de gekozen isolatiematerialen voor de vocht- en warmteregulatie. Damp-open isoleren wil overigens niet zeggen dat de constructie niet luchtdicht is, zoals bij luchtdicht bouwen, maar dat de constructie in staat is zelf het vochtniveau te reguleren.

Wat is een damprem?

Een damprem is een dampremmende laag (folie) die wordt geplaatst aan de warme zijde (de binnenkant) van de isolatielaag. De dampremmende folie helpt condensvorming in het isolatiemateriaal te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de constructie, zoals houten balken, niet wordt aangetast door vochtproblemen. Een dampremmende folie wordt voornamelijk gebruikt in de conventionele bouw waarbij gekozen isolatiematerialen zelf geen vochtregulerende eigenschappen hebben. Bij damp-open bouwen en isoleren wordt een dampremmende folie om deze reden niet gebruikt.

Wat is een R-waarde en RC-waarde?

De R-waarde wordt ook wel de warmteweerstand van een materiaal genoemd. Het duidt het warmte-isolerend vermogen van een materiaal aan, zoals een laag isolatiemateriaal of dubbelglas. Het gaat hier dan wel om een enkele laag. Zodra het gaat over een constructie, zoals een complete muur of bijvoorbeeld een dak, dan spreek je over de RC-waarde. Deze geeft het warmte-isolerend vermogen van de gehele constructie aan. De R-waarde wordt op de volgende wijze berekend:
R = d / λ
Hierbij is ‘R’ de warmteweerstand in m2 K / W, ‘d’ de dikte van het materiaal in m en λ (lambda-waarde) het warmtegeleidingscoëfficiënt in W / m K.

Rekenvoorbeeld cellulose-isolatie:

R = 0,2 / 0,04 = 5

Kortom, de R-waarde van cellulose-isolatie is 5 bij een materiaaldikte van 20cm. Hierbij gaan we uit van een λ (lambda-waarde) = 0,040 W/mK

Voor welke isolatiematerialen kan ik het best kiezen?

Naast factoren als de te isoleren constructie, het budget, de wens voor duurzame of biobased isolatie en het gewenste effect, zijn er tal van andere punten die mee kunnen spelen bij het kiezen van de juiste isolatiematerialen. Daarom is het altijd aan te raden om advies te vragen bij een isolatiespecialist die de verschillende isolatiematerialen goed kent en deze kan toepassen op uw wensen en situatie.

Cellulose-isolatie

Met welk merk cellulose-isolatie werkt Wesselink Isolatie?

Wesselink Isolatie werkt o.a. met Isofloc cellulose-isolatie en i3 cellulose-isolatie. Deze merken bieden beide topkwaliteit producten die al jaren worden gebruikt in Europa.

Hoe wordt cellulose-isolatie aangebracht?

Cellulose-isolatie wordt in twee varianten gebruikt: cellulose in plaatvorm (isolatieplaten) of cellulose als losse vezel.

Bij bestaande houten verdiepingsvloeren en plafonds wordt vrijwel altijd voor cellulose-isolatie in losse vezels gekozen, omdat dit eenvoudig ingeblazen kan worden. Het inblazen gebeurt met speciale apparatuur. Via enkele gaten in het plafond of de verdiepingsvloer wordt een slag ingebracht waardoor de cellulose vezels onder hoge druk worden geblazen. De loze ruimte tussen plafond en vloer en de balkrijen wordt zo volgeblazen. Er ontstaat zo een homogene laag isolatiemateriaal met hoge densiteit die zich door het losse karakter van de vezels eenvoudig en naadloos om leidingen en buizen voegt. Dit zorgt voor een isolatie resultaat dat niet met losse isolatieplaten te bewerkstelligen is. Bovenal hoeft de bestaande vloer of het plafond dus niet opengebroken te worden, maar zijn enkele ronde gaten van 8 cm doorsnede genoeg. Als de werkzaamheden voltooid zijn dekken we deze gaten af met een kurk en kan deze desgewenst afgesmeerd worden.

Dit alles maakt cellulose-isolatie het beste isolatiemateriaal voor het isoleren van bestaande houten verdiepingsvloeren.

Bekijk de video hieronder voor een kijkje achter de schermen bij het inblazen van een verdiepingsvloer.

Is cellulose isolatiemateriaal brandveilig?

Alle gebruikte materialen vallen onder de B2 Klasse en voldoen aan de wettelijke eisen omtrent brandveiligheid. Onze partner Isofloc levert cellusose-isolatie van hoogwaardige kwaliteit. Door de brandimpregnering blijft de oppervlaktetemperatuur van Isofloc bij brand altijd lager dan 100 °C. Deze temperatuur is dusdanig laag dat de bijdrage aan de brand door straling of reflectie verwaarloosbaar is. Bij bevlamming van de beplating tussen het vuur en Isofloc blijft de beplating door de koelende werking van Isofloc langer in tact. Door de verbranding ontstaat bij het bevlammen van Isofloc, verkoling aan de oppervlakte, zoals dat gebeurt bij het verbranden van hardhout. Het oppervlakkig smeulende isolatiemateriaal behoudt bij hoge temperaturen daardoor haar structuur en daarmee ook de isolerende werking. Het smeulproces binnenin het isolatiemateriaal wordt daardoor vertraagd en de brandtijd verkort. Zie hieronder een filmpje met een brandtest met cellulose-isolatie naast andere veelgebruikte isolatiematerialen als Steenwol en Polystyrol. Cellulose-isolatie houdt het vele malen langer vol dan de andere materialen.

Waarvoor kun je cellulose-isolatie gebruiken?

Je kunt cellulose isolatie gebruiken voor zowel zomer- en winterisolatie, als voor geluidsisolatie.

Wat is de isolatiewaarde van cellulose?

Lambda 0,040 W/ m K, bij een dikte van 20 cm zorgt dit voor een R waarde van 5.

Wat zijn de voordelen van cellulose?

 • Goede winterisolatie l reken = 0,040 W/mK.
 • Onovertroffen koele zomer-isolatie: een 5 tot 20 keer zo hoge warmteaccumulatie als gangbare isolatiematerialen.
 • Condensvorming, de grootste schadebron in de bouw is uitgesloten.
 • Dynamisch ademend.
 • Veilig bij brand door de toegevoegde boorzouten.
 • Zeer milieuvriendelijk DuBo nr. 1 (IVAM, IBO).

Ik heb halogeen inbouwspotjes in mijn plafond. Kan ik cellulose-isolatie in laten blazen?

Ja dat kan, maar dan moet er wel een voorziening rondom deze lampen gemaakt worden, zodat het materiaal niet continu in aanraking is met deze lamp. Deze voorziening kunnen wij leveren en monteren.

Kan ik cellulose-isolatie materiaal ook zelf inblazen?

U kunt in principe het isolatiemateriaal zelf inblazen. Dit is echter minder eenvoudig dan het lijkt. Het inblazen van cellulose materiaal vraagt om kennis van zaken aangezien de densiteit en het voldoende inblazen van de compartimenten van groot belang is. Mocht u er desondanks toch voor kiezen het materiaal zelf te verwerken dan kunt u de zakken met cellulose ook los bij ons aanschaffen. Als u het door ons laat monteren dan wordt het werk uitsluitend door een gecertificeerde verwerker uitgevoerd.

Is cellulose-isolatie los of vast materiaal?

Cellulose-isolatie is zowel los als in platen verkrijgbaar. Indien u een kleine oppervlakte met een geringe dikte wilt isoleren is het raadzaam om de cellulose platen te gebruiken. Inblaasbare cellulose isolatie heeft als voordeel dat dikke pakketten isolatie eenvoudig, naadloos en compact geïnstalleerd kunnen worden. Dit is qua kosten ook voordeliger.

Hoe duurzaam en milieuvriendelijk is het materiaal?

Isofloc cellulosevlokken leveren door hun thermische isolatie en vocht-regulerende werking een bijdrage aan het weren van zomerhitte. Bij een Rc-waarde van ca. 3,5 m2·K/W kunnen, t.o.v. de gangbare isolatiematerialen, de zolders tot ca. 6 °C koeler blijven. Isofloc cellulosevlokken worden door IVAM, IBO als zeer milieuvriendelijk aangemerkt (DuBo nr.1).

Gaat ongedierte zich in het cellulosemateriaal nestelen?

Isofloc is behandeld met boorzout. Deze stof zorgt er onder andere voor dat bacteriën worden gedood en ongedierte het isolatiemateriaal niet graag eet. Door alle kieren van de betreffende constructie te dichten, zullen muizen e.d. geen schade kunnen aanrichten.

Kan een gemetselde spouwmuur ingeblazen worden met cellulosevlokken?

Nee dit kan niet. De tussenruimte in een spouwmuur is te vochtig en te smal om op te vullen met cellulose-isolatie.

Tot welke dikte kunt u cellulose-isolatie inblazen?

Cellulose-isolatie kun je inblazen vanaf een spouw van 8 cm. De maximale dikte is haast onbeperkt. Dit heeft te maken met de constructie.

Wesselink Isolatie

Waarom kiezen voor Wesselink Isolatie?

Wesselink Isolatie is gespecialiseerd in geluidsisolatie en thermische isolatie. Wij werken voor particulieren, aannemers en professionele opdrachtgevers en gebruiken waar mogelijk milieuvriendelijke, duurzame en biobased materialen. Wesselink Isolatie is een jong, betrokken en slagvaardig bedrijf met intern opgeleid en vakbekwaam personeel. Onze missie is om op een eerlijke en open manier uw woon- en isolatiewensen te realiseren.

Geeft Wesselink Isolatie garantie op de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden?

Wij voeren isolatiewerkzaamheden ten alle tijden secuur en vakkundig uit en geven daarom ook specifiek garantie op de technische uitvoering van de werkzaamheden en de geleverde isolatiematerialen.

Hoe lang duren isolatiewerkzaamheden over het algemeen?

De benodigde tijd voor isolatiewerkzaamheden is sterk afhankelijk van hetgene dat geïsoleerd moet worden en de materiaalkeuze. Zo kan cellulose-isolatie vaak binnen één dag aangebracht worden in een verdiepingsvloer van 60 tot 80 m2. Het monteren van een zeer duurzame oplossing, zoals een vrijdragend plafond, zal bij een gelijke oppervlakte ongeveer twee weken in beslag nemen. Een geluidsisolerende zwevende dekvloer kan bij een vloeroppervlak van 60 tot 80 m2 vervolgens in twee dagen gelegd worden. Toch zal altijd per situatie bekeken moeten worden hoe lang het vakkundig en secuur uitvoeren van isolatiewerkzaamheden duurt. Dit geldt in het speciaal voor het plaatsen van thermische isolatie in daken en binnen- en buitengevels.

Wat is het werkgebied van Wesselink Isolatie?

Het werkgebied van Wesselink Isolatie is West- en midden Nederland. Zo hebben wij al projecten uitgevoerd in onder andere Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft, Utrecht, Wassenaar, Schiedam, Nieuw-Vennep, Doetinchem, Lienden, Aalsmeer, Alphen aan den Rijn en meer. Isolatiewerkzaamheden buiten het standaard werkgebied van Wesselink Isolatie kan op aanvraag.

Op welke tijden is Wesselink Isolatie bereikbaar?

Wij zijn maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar op het nummer 020 752 68 08. Daarnaast kunt u voor veel gestelde vragen 24 uur per dag terecht op onze website.

Wesselink Isolatie bezoeken

U kunt Wesselink Isolatie op afspraak bezoeken voor advies over materiaalgebruik en producten. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

Afspraken worden gemaakt op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00.

Groothandel Webshop

Klantenservice en advies

Neem voor een advies of een vraag gerust contact met ons op.

Telefonisch
Maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar via 020 – 7526808.

Mail
webshop@wesselinkisolatie.nl. Wij zullen uw vraag z.s.m. in behandeling nemen.

Bezoek / Post & Afhaaladres
Wesselink Isolatie: Molenkade 59, 1115 AC Duivendrecht.

 

Mag ik als particulier ook een bestelling plaatsen?

Jazeker, ook als particulier mag u bestellingen plaatsen bij onze online groothandel voor isolatieproducten en materialen. Zo heeft ook u toegang tot isolatiematerialen en producten van professionele kwaliteit.

Advies nodig bij het bestellen van de juiste isolatieproducten voor uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag me u mee.

Wat is de levertijd?

Voorraad (direct af te halen)
Na ontvangst van uw betaling in overleg af te halen. Neem voor het maken van een afhaalafspraak eerst even contact met ons op.

Voorraad
Binnen 2-5 werkdagen. Na ontvangst van uw betaling nemen we uw bestelling z.s.m. in behandeling.

Niet op voorraad
Artikelen die niet bij ons op voorraad zijn zullen we z.s.m. bestellen bij onze leverancier. Aangezien de leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers niet gelijk zijn is een exacte levertijd niet van te voren vast te stellen. Wij houden u dan op de hoogte van de levertijd.

 

Kan ik mijn bestelling retourneren?

U kunt voorraadartikelen in originele verpakking en zonder beschadigingen binnen 14 dagen retour sturen. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet retour gestuurd worden. Kosten voor het retour sturen van artikelen zijn voor uw rekening.

U kunt de artikelen retour sturen naar het onderstaande adres.

Retouradres:
Wesselink Isolatie
Molenkade 59
1115 AC Duivendrecht

Terugbetaling
Terugbetalingen na annulering of het retourneren van artikelen worden binnen 14 dagen na ontvangst aan u overgemaakt. Hierbij worden eventuele handelingskosten en/of verzendkosten in mindering gebracht.

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Voorraadproducten kunt u annuleren binnen 24 uur en voor verzending. Stuur voor het annuleren van een bestelling een mail naar webshop@wesselinkisolatie.nl.

Indien de artikelen al verzonden zijn worden de verzendkosten bij u in rekening gebracht.  Tevens wordt de annulering pas in behandeling genomen nadat de artikelen door ons retour zijn ontvangen.

Ik heb een klacht.

Wanneer u een klacht heeft over een bepaald product dan kunt u contact opnemen via 020-7526808 of een mail sturen naar webshop@wesselinkisolatie.nl. Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur op uw klacht. Indien u een mail stuurt omschrijf dan duidelijk de klacht en geef eveneens uw telefoonnummer.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Betalingen en betalingsmogelijkheden

Betalingsmogelijkheden
U kunt op een aantal manier bij Wesselink betalen. De meest voorkomende methoden zijn via iDeal of een Bankoverschrijving. Indien u wilt betalen bij het afhalen van de producten kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Betalingstermijn
Betalingen geschieden altijd 100% bij bestelling. Pas nadat wij uw betaling hebben ontvangen nemen we uw bestelling in behandeling.

Terugbetaling
Terugbetalingen na annulering of het retourneren van artikelen worden binnen 14 dagen na ontvangst aan u overgemaakt. Hierbij worden eventuele handelingskosten en/of verzendkosten in mindering gebracht.

Verzenden of afhalen

Verzenden
Wij kunnen uw producten verzenden naar het door u opgegeven adres in Nederland. U moet echter wel rekening houden met verzendkosten bij een orderbedrag van < 1000,00 euro excl. btw.

Afhalen
U kunt uw producten bij Wesselink Isolatie afhalen op de Molenkade 59 in Duivendrecht. Indien u van te voren aangeeft wanneer u uw producten komt halen zetten wij deze voor u klaar.

U kunt uw producten afhalen van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur.

Subsidies & leningen

Kan mijn energiebespaarlening ook voor diensten van Wesselink Isolatie worden gebruikt?

Jazeker, de Energiebespaarlening kan ook voor dakisolatie, gevelisolatie en kruipruimte isolatie met schelpen (bodemisolatie) van Wesselink Isolatie worden gebruikt. Wij voldoen aan alle gestelde voorwaarden van het Nationaal Energiefonds.

Welke subsidies voor isolatie zijn beschikbaar in mijn gemeente?

Het is per gemeente afhankelijk welke subsidies beschikbaar zijn als het gaat om duurzame investeringen als woningisolatie. Op de website www.energiesubsidiewijzer.nl is eenvoudig te checken welke regelingen in uw gemeente beschikbaar zijn. Deze website is ontwikkeld door Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en wordt zeer regelmatig geüpdatet.