I.v.m. de drukte zijn wij op dit moment niet in staat om nieuwe projecten in behandeling te nemen. Materialen bestellen (webshop) is wel mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

x

Heb je een vraag? Hier vind je de meest gestelde vragen van onze klanten. Staat je vraag er niet tussen? Wij staan je natuurlijk graag telefonisch of per e-mail te woord.

Waar gaat je vraag over?

Geluidsisolatie

isolatie waarde

Wat is geluidsisolatie?

Geluidsisolatie richt zich voornamelijk op het isoleren van geluidsgolven. In de praktijk komt dit neer op het vakkundig aanbrengen van isolatiematerialen met specifieke geluidsisolerende eigenschappen en technieken die geluiden op verschillende toonhoogtes dempen. Geluidsisolatie kan zich richten op contactgeluid, luchtgeluid en flankerend geluid.

Lees verder over geluidsisolatie >
co2 neutrale bedrijfsvoering

Wat kan ik (laten) isoleren in mijn woning?

In principe kan alles in een huis of kantoor worden geïsoleerd met geluidsisolatie. Specifiek gaat het echter vaak om vloeren (verdiepingsvloeren), plafonds en (tussen)muren. Daarnaast zijn er ook deuren en ramen met specifieke geluidsisolerende kwaliteiten. Deze zijn vaak gericht op het verminderen van geluidsoverlast van buitenaf, zoals dat van vliegtuigen of autoverkeer.

Meer weten over plafondisolatie? >
Geluidsisolatie contactgeluid

Wat is contactgeluid?

Bij contactgeluid worden geluidstrillingen direct van de bron overgebracht op een constructie. Een goed voorbeeld van contactgeluid is het horen van loopgeluiden van de bovenburen. Het geluid van de voetstappen wordt direct bij contact tussen vloer en schoen overgebracht op de verdiepingsvloer. Het geluid trilt dan als het ware door de vloer heen en is zo hoorbaar voor de onderburen. Een ander voorbeeld is een centrifugerende wasmachine die de trillingen tijdens het centrifugeren direct doorgeeft aan de vloer waar deze op staat. Geluidshinder kan dan het gevolg zijn als de verdiepingsvloer in kwestie niet goed is geïsoleerd.

Dit verminder je met vloerisolatie >
Geluidsisolatie luchtgeluid

Wat is luchtgeluid?

Bij luchtgeluid ‘reizen’ geluidstrillingen van de bron door de lucht naar de ontvanger. In tegenstelling tot contactgeluid is er dus geen direct contact met een constructie, maar vormt deze een niet adequate barrière voor het geluid. Een goed en veel voorkomend voorbeeld van luchtgeluid zijn stemgeluiden van buren. Deze stemgeluiden worden niet voldoende gedempt door bijvoorbeeld een houten verdiepingsvloer of niet geïsoleerde tussenmuur. Een ander voorbeeld van luchtgeluid is geluid afkomstig van vliegtuigen of verkeer. Geluidshinder van deze bronnen kan voorkomen als bijvoorbeeld het glas in ramen in de buitenmuur niet in staat is het geluid te weren.

Muur isoleren? >
Geluidsisolatie flankerend geluid

Wat is flankerend geluid?

Met flankerend geluid wordt geluid bedoeld dat via een doorlopende constructie naar de ontvanger ‘reist’. Met een doorlopende constructie wordt bijvoorbeeld een muur bedoeld die omhoog loopt naar meerdere verdiepingen. Zowel contactgeluid als luchtgeluid kan flankerend geluid worden op het moment dat de geluidsgolven door een dergelijke muur naar meerdere verdiepingen kunnen ‘reizen’. In de praktijk kan het flankeren van geluid, ook wel het verbuigen, als consequentie hebben dat geluidoverlast afkomstig is van niet direct aanliggende verdiepingen. Om flankerend geluid te bestrijden is het ontkoppelen van constructies erg belangrijk.

Geluidisolatie vermindert flankerend geluid >
isoleren bespaart energie

Wat zijn veel voorkomende vormen van geluidshinder?

– loopgeluiden van (boven)buren (contactgeluid)
– traplopen (contactgeluid)
– spelende kinderen (contactgeluid)
– hakken (contactgeluid)
– stemmen (luchtgeluid)
– geblaf (luchtgeluid)
– televisie en radio (luchtgeluid)
– studenten (lucht- en contactgeluid)
– muziek en het bespelen van instrumenten (lucht- en contactgeluid)
– centrifugerende wasmachines (contactgeluid)
– vliegtuigen (luchtgeluid)
– autoverkeer (lucht- en contactgeluid)

Drie redenen om nu voor geluidsisolatie te kiezen >
wesselink isolatie

Wat voor soort verdiepingsvloer heb ik?

Huizen gebouwd voor de oorlog, zoals jaren 30 woningen, hebben meestal houten verdiepingsvloeren. Ook kort na de oorlog werden nog dergelijke verdiepingsvloeren gebruikt, maar al snel is er een toename in het gebruik van betonnen verdiepingsvloeren te zien. Deze laatste kunnen echter ook dusdanig dun zijn dat ze geen adequate barrière zijn voor geluid. Met geluidsoverlast als gevolg.

Meer weten over isolatie van houten vloeren? >

Wat is een goede ondervloer?

Er zijn veel verschillende soorten ondervloeren op de markt verkrijgbaar. Elke geluidsisolerende ondervloer heeft een specifieke kwaliteit. De geluidsisolerende kwaliteit van de ondervloer wordt beïnvloed door een aantal factoren:

1. De constructie van de bestaande bouwvloer.
2. De afwerkvloer die over de ondervloer wordt gelegd.

Lees meer over vloerisolatie >

Wat is een geluidsrapport?

Een geluidsrapport wordt opgesteld door een ingenieur en in sommige gevallen met speciale meetapparatuur. Een geluidsrapport legt vast hoe de geluidsisolatie van woningen en bijvoorbeeld horecagelegenheden is. De aanleidingen voor een geluidsrapport zijn bijvoorbeeld de controle van wettelijke richtlijnen, geluidshinder en VVE conflicten.

Meer lezen over geluidsisolatie >
co2 neutrale bedrijfsvoering

Kan ik ook zelf isoleren?

Het is in veel gevallen zeker mogelijk om zelf isolatie aan te brengen. Toch is het uiteindelijke resultaat naast de gebruikte isolatiematerialen ook erg afhankelijk van een foutloze montage. Zeker bij geluidsisolatie is het belangrijk dat isolatiematerialen goed zijn aangebracht, doordat geluid ook door constructies als muren, plafonds en vloeren heengaat. Het consequent doorvoeren van ontkoppeling en luchtdichting is hierdoor bijna even belangrijk als goed isolatiemateriaal. In de praktijk gaat het zelf isoleren van grote vlakken vaak goed, maar gaat het mis bij de detaillering. Hierbij krijg je niet het beste resultaat, terwijl je wel goed materiaal gebruikte.

Lees ook: zelf cellulose inblazen gaat vaak mis >
Geluidsisolatie muur

Doen jullie ook kruipruimte- of spouwmuurisolatie?

Nee, dat doen we niet.

Lees meer over hoe we muren isoleren >

Thermische isolatie

Thermische isolatie

Wat is thermische isolatie?

Thermische isolatie richt zich op het binnen houden van warmte in de winter en buiten laten van warmte in de zomer. Thermische isolatie zorgt dus voor een beter binnenklimaat in je huis, waardoor je comfortabeler woont en minder stookkosten hebt.

In de praktijk bestaat thermische isolatie uit isolatiematerialen en systemen die worden aangebracht in bijvoorbeeld gevels of daken. Dit zijn namelijk vaak de delen van je huis die direct in aanraking komen met de seizoenen.

Meer weten over thermische isolatie? >

Wat kan ik (laten) isoleren in mijn woning?

Bij thermisch isolatie is het belangrijk om te kijken naar delen van je woning die direct of indirect in contact staan met de seizoenen. Over het algemeen kijken we als eerste naar de binnen- en buitengevel en het dak. Hier liggen vaak de grootste kansen voor het verbeteren van de energiezuinigheid van een woning. Deze delen zijn met name in oudere woningen vaak niet of onvoldoende geïsoleerd. Het isoleren van gevels en daken kan dus een flinke verlaging van de stookkosten tot gevolg hebben en zich zo snel terugverdienen.

Meer over gevelisolatie >
thermische isolatie

Wat is thermografisch onderzoek?

Thermografisch onderzoek is de verzamelnaam voor meerdere onderzoeken die meten hoe energiezuinig je woning is en waar eventueel ‘energielekken’ zitten. Een woning kan voor het oog goed geïsoleerd zijn, maar op verborgen plekken toch warmte van binnen naar buiten lekken. Hoge stookkosten en een onprettig binnenklimaat zijn dan het gevolg.

Warmtelek gevonden? Kies voor thermische isolatie >
isoleren bespaart energie

Wat is luchtdicht bouwen?

Tegen tocht valt niet te isoleren. Daarom is een goede luchtdichting belangrijk voor een goed isolatieresultaat en bovenal een prettig binnenklimaat. Met luchtdicht bouwen wordt het tegengaan van ongecontroleerde ventilatie bedoeld, zoals tocht. Bij luchtdicht bouwen wordt er gezorgd dat er een luchtdichte scheiding zit tussen de buitenlucht en de lucht in de woning. Wanneer deze wel in contact met elkaar komen ontstaan er vochtproblemen.
Soms ontstaat er verwarring over de term luchtdicht bouwen met betrekking tot de gezondheid. Verontreinigde lucht moet toch afgevoerd moeten worden en verse lucht aangevoerd om prettig te wonen. Natuurlijk is een gecontroleerde ventilatie van de woning, zoals met een luchtrooster, nog altijd onderdeel van een gezond leefklimaat.

Dampremmende folie tegen vocht >
damp open

Wat is damp-open bouwen/isoleren?

Bij damp-open isoleren wordt er in tegenstelling tot de conventionele bouw geen gebruik gemaakt van een damprem in de vorm van een dampwerende folie. Wel worden er speciale vochtregulerende en ademende isolatiematerialen gebruikt. Het resultaat is een zeer prettig binnenklimaat dat gebruik maakt van de natuurlijke eigenschappen van de gekozen isolatiematerialen voor de vocht- en warmteregulatie. Damp-open isoleren wil overigens niet zeggen dat de constructie niet luchtdicht is, zoals bij luchtdicht bouwen, maar dat de constructie in staat is zelf het vochtniveau te reguleren.

Meten is weten; hoe presteren verschillende isolatiematerialen ten opzichte van elkaar? >

Wat is een damprem?

Een damprem is een dampremmende laag die wordt geplaatst aan de binnenkant van de isolatielaag. De dampremmende folie helpt om condensvorming in het isolatiemateriaal te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de constructie, zoals houten balken, niet wordt aangetast door vochtproblemen. Een dampremmende folie wordt voornamelijk gebruikt in de conventionele bouw waarbij gekozen isolatiematerialen zelf geen vochtregulerende eigenschappen hebben. Bij damp-open bouwen en isoleren wordt een dampremmende folie om deze reden niet gebruikt.

Meer weten over de transitie naar biobased isolatiemateriaal? >
isolatie waarde

Wat is een R-waarde en RC-waarde?

De R-waarde wordt ook wel de warmteweerstand van een materiaal genoemd. Het duidt het warmte-isolerend vermogen van een materiaal aan, zoals een laag isolatiemateriaal of dubbelglas. Het gaat hier dan wel om een enkele laag. Zodra het gaat over een constructie, zoals een complete muur of bijvoorbeeld een dak, dan spreek je over de RC-waarde. Deze geeft het warmte-isolerend vermogen van de gehele constructie aan. De R-waarde wordt op de volgende wijze berekend:
R = d / λ
Hierbij is ‘R’ de warmteweerstand in m2 K / W, ‘d’ de dikte van het materiaal in m en λ (lambda-waarde) het warmtegeleidingscoëfficiënt in W / m K.

Rekenvoorbeeld cellulose-isolatie:

R = 0,2 / 0,04 = 5

Kortom: de R-waarde van cellulose-isolatie is 5 bij een materiaaldikte van 20cm. Hierbij gaan we uit van een λ (lambda-waarde) = 0,040 W/mK.

Cellulose heeft een hoge R-waarde >
isolatie voor warmte en kou

Voor welke isolatiematerialen kan ik het best kiezen?

Naast factoren als de constructie, het budget, de wens voor duurzame of biobased isolatie en het gewenste effect, zijn er tal van andere punten die mee kunnen spelen bij het kiezen van de juiste isolatiematerialen. Daarom raden we altijd aan om advies te vragen bij een isolatiespecialist die de verschillende isolatiematerialen goed kent en deze kan toepassen op jouw wensen en situatie.

Meten is weten; hoe presteren verschillende isolatiematerialen ten opzichte van elkaar? >

Biobased isoleren

wat is biobased isoleren?

Wat is biobased isoleren?

Heel letterlijk betekent biobased “op de natuur gebaseerd”. Bij isoleren heeft biobased betrekking op de gekozen isolatiematerialen. Want naast de keuze voor kunstmatige isolatiematerialen zoals purschuim (polyurethaan) en glas- en steenwol zijn er tal van natuurlijke alternatieven. Deze biobased isolatiematerialen doen in isolatiewaarde niet onder voor kunstmatige materialen en zijn niet giftig of irriterend bij de verwerking.

Meer over duurzaam isoleren >
co2 neutrale bedrijfsvoering

Welke materialen gebruiken jullie?

Een goed voorbeeld van een veelgebruikt biobased isolatiemateriaal is cellulose. Cellulose wordt geproduceerd uit gerecycled krantenpapier, hout dus. Een ander goed voorbeeld is schapenwol dat van nature een hoge isolatiewaarde heeft en op een zelfde wijze verwerkt kan worden als bijvoorbeeld glas- en steenwol. We gebruiken cellulose al heel lang voor biobased isoleren. Verder isoleren we ook met katoen, houtvezel en vlas.

Cellulose >

Waar wordt katoenisolatie van gemaakt?

Katoenisolatie wordt gemaakt van afgedankte kleding. Het wordt geproduceerd in Noord Frankrijk en is verkrijgbaar in plaat en rolvorm in allerlei verschillende diktes. Katoenisolatie bestaat voor ongeveer 85 % uit katoenvezels en voor 15 % uit polyestervezels. Kantoenisolatie wordt in Nederland voornamelijk verkocht onder de merknaam Metisse en is een biobased isolatiemateriaal.

Katoenisolatie >

Wat is houtvezelisolatie?

Houtvezelisolatie is een biobased isolatiemateriaal dat al jaren wordt toegepast in tal van constructies. Houtvezelisolatie is een reststroom uit de houtindustrie en wordt geproduceerd in het Zuid-Duitsland. De houtsoort die gebruikt wordt is spar en zilverspar. Houtvezelisolatie is verkrijgbaar in vlokken en platen.

Houtvezelisolatie >

Wat zijn de voordelen van vlasisolatie?

Isovlas heeft een ongeëvenaarde temperatuurdempingsfactor, dus warmteopslagcapaciteit. In de zomer kan dit, bij een temperatuur van 30˚C buiten, resulteren in een binnentemperatuur van circa 23˚C (met minerale wol is dat circa 28˚C). In de winter geldt het omgekeerde: bij -5˚C blijft het met Isovlas binnen 21˚C, waar het met minerale wol 19˚C wordt. Door met Isovlas te isoleren of na te isoleren schep je een comfortabel binnenklimaat.

Vlasisolatie >

Kun je renoveren met biobased materialen?

Jazeker! Ook bij bestaande, oudere huizen en monumentale panden is het mogelijk om te isoleren met biobased materialen.

Lees meer over renoveren met biobased materialen >

Cellulose-isolatie

Waar wordt cellulose van gemaakt?

Met welk merk cellulose-isolatie werken wij?

Wij werken onder andere met Isofloc cellulose-isolatie en i3 cellulose-isolatie. Deze merken bieden beide topkwaliteit producten die al jaren worden gebruikt in Europa.

Lees meer over cellulose >

Hoe isoleren we met cellulose?

Cellulose-isolatie wordt in twee varianten gebruikt: cellulose in plaatvorm (isolatieplaten) of cellulose als losse vezel.

Bij bestaande houten verdiepingsvloeren en plafonds wordt vrijwel altijd voor cellulose-isolatie in losse vezels gekozen, omdat dit eenvoudig ingeblazen kan worden.

Meer over cellulose-isolatie >

Is isolatiemateriaal van cellulose brandveilig?

Alle gebruikte materialen vallen onder de B2 Klasse en voldoen aan de wettelijke eisen omtrent brandveiligheid. Onze partner Isofloc levert cellusose-isolatie van hoogwaardige kwaliteit. Door de brandimpregnering blijft de oppervlaktetemperatuur van Isofloc bij brand altijd lager dan 100 °C. Deze temperatuur is dusdanig laag dat de bijdrage aan de brand door straling of reflectie verwaarloosbaar is. Cellulose-isolatie houdt het bij bevlamming vele malen langer vol dan de andere materialen.

Meer over brandveilig isoleren >
isolatie waarde

Wat is de isolatiewaarde van cellulose?

Lambda 0,040 W/ m K, bij een dikte van 20 cm zorgt dit voor een R waarde van 5.

Vijf redenen om te kiezen voor cellulose-isolatie >

Wat zijn de voordelen van cellulose?

1. Goede winterisolatie l reken = 0,040 W/mK.
2. Onovertroffen koele zomer-isolatie: een 5 tot 20 keer zo hoge warmteaccumulatie als gangbare isolatiematerialen.
3. Condensvorming, de grootste schadebron in de bouw is uitgesloten.
4. Dynamisch ademend.
5. Veilig bij brand door de toegevoegde boorzouten.
6. Zeer milieuvriendelijk DuBo nr. 1 (IVAM, IBO).

Koel in de zomer met cellulose-isolatie >
Geluidsisolatie huis

Waarvoor kun je cellulose-isolatie gebruiken?

Je kunt cellulose isolatie gebruiken voor zowel zomer- en winterisolatie, als voor geluidsisolatie.

Meer over cellulose-isolatie om warmte vast te houden >

Ik heb halogeen inbouwspotjes in mijn plafond. Kan ik cellulose-isolatie in laten blazen?

Ja dat kan, maar dan moet er wel een voorziening rondom deze lampen gemaakt worden, zodat het materiaal niet continu in aanraking is met deze lamp. Deze voorziening kunnen wij leveren en monteren.

Meer weten over plafondisolatie? >
co2 neutrale bedrijfsvoering

Kan ik cellulose-isolatie materiaal ook zelf inblazen?

Je kunt in principe het isolatiemateriaal zelf inblazen. Dit is echter minder eenvoudig dan het lijkt. Het inblazen van cellulose materiaal vraagt om kennis van zaken aangezien de densiteit en het voldoende inblazen van de compartimenten van groot belang is. Mocht je er desondanks toch voor kiezen het materiaal zelf te verwerken dan kunt u de zakken met cellulose ook los bij ons aanschaffen. Als je het door ons laat monteren dan wordt het werk uitsluitend door een gecertificeerde verwerker uitgevoerd.

Zelf cellulose inblazen gaat vaak mis >

Is cellulose-isolatie los of vast materiaal?

Cellulose-isolatie is zowel los als in platen verkrijgbaar. Als je een kleine oppervlakte met een geringe dikte wilt isoleren is het raadzaam om de cellulose platen te gebruiken. Inblaasbare cellulose isolatie heeft als voordeel dat dikke pakketten isolatie eenvoudig, naadloos en compact geïnstalleerd kunnen worden. Dit is qua kosten ook voordeliger.

EverUse Cellulose Isolatieplaat >
bio based isoleren

Hoe duurzaam en milieuvriendelijk is het materiaal?

Isofloc cellulosevlokken leveren door hun thermische isolatie en vocht-regulerende werking een bijdrage aan het weren van zomerhitte. Bij een Rc-waarde van ca. 3,5 m2·K/W kunnen, t.o.v. de gangbare isolatiematerialen, de zolders tot ca. 6 °C koeler blijven. Isofloc cellulosevlokken worden door IVAM, IBO als zeer milieuvriendelijk aangemerkt (DuBo nr.1).

Lees ook: renoveren met biobased materialen >
Thermische isolatie

Gaat ongedierte zich in het cellulosemateriaal nestelen?

Isofloc is behandeld met boorzout. Deze stof zorgt er onder andere voor dat bacteriën worden gedood en ongedierte het isolatiemateriaal niet graag eet. Door alle kieren van de betreffende constructie te dichten, zullen muizen e.d. geen schade kunnen aanrichten.

Lees ook hoe we leidingschachten isoleren met inblaas-isolatie >

Kan een gemetselde spouwmuur ingeblazen worden met cellulosevlokken?

Nee, dit kan niet. De tussenruimte in een spouwmuur is te vochtig en te smal om op te vullen met cellulose-isolatie.

Meer weten over muurisolatie? >
co2 neutrale bedrijfsvoering

Tot welke dikte kun je cellulose-isolatie inblazen?

Cellulose-isolatie kun je inblazen vanaf een spouw van 8 cm. De maximale dikte is haast onbeperkt. Dit heeft te maken met de constructie.

Lees hoe we een ornamentenplafond restaureerden met inblaas-isolatie >

Wesselink isolatie

Waarom voor ons kiezen voor jouw isolatieklus?

Wesselink Isolatie is gespecialiseerd in geluidsisolatie en thermische isolatie. Wij werken voor particulieren, aannemers en professionele opdrachtgevers en gebruiken waar mogelijk milieuvriendelijke, duurzame en biobased materialen. Wesselink Isolatie is een jong, betrokken en slagvaardig bedrijf met intern opgeleid en vakbekwaam personeel. Onze missie is om op een eerlijke en open manier uw woon- en isolatiewensen te realiseren.

Meer over ons >
isoleren bespaart energie

Geven we garantie op de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden?

Wij voeren isolatiewerkzaamheden ten alle tijden secuur en vakkundig uit en geven daarom ook specifiek garantie op de technische uitvoering van de werkzaamheden en de geleverde isolatiematerialen.

Lees onze disclaimer voor nog meer informatie >

Hoe lang duren isolatiewerkzaamheden over het algemeen?

De benodigde tijd voor isolatiewerkzaamheden is sterk afhankelijk van wat er geïsoleerd moet worden en de materiaalkeuze. Zo kan cellulose-isolatie vaak binnen één dag aangebracht worden in een verdiepingsvloer van 60 tot 80 m2. Het monteren van een zeer duurzame oplossing, zoals een vrijdragend plafond, zal bij een gelijke oppervlakte ongeveer twee weken in beslag nemen. We kijken altijd per situatie hoe lang het isoleren duurt.

Op basis van een offerte weten we precies hoe lang je isolatieklus duurt >

Wat is ons werkgebied?

Het werkgebied van Wesselink Isolatie is West- en midden Nederland. Zo hebben wij al projecten uitgevoerd in onder andere Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft, Utrecht, Wassenaar, Schiedam, Nieuw-Vennep, Doetinchem, Lienden, Aalsmeer, Alphen aan den Rijn en meer. Isolatiewerkzaamheden buiten het standaard werkgebied van Wesselink Isolatie kan op aanvraag.

Hier vind je meer projecten van ons >
bio based isoleren

Op welke tijden zijn wij bereikbaar?

Wij zijn maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar op het nummer 020 752 68 08. Daarnaast kun je voor veelgestelde vragen 24 uur per dag terecht op onze website.

Neem hier contact met ons op >

Wil je langskomen?

Je kunt ons op afspraak bezoeken voor advies over materiaalgebruik en producten. Bel of mail ons voor een afspraak.

Afspraken worden gemaakt op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00.

Deze mensen werken bij ons >

Webshop en retour

isoleren bespaart energie

Klantenservice en advies

Neem voor een advies of een vraag gerust contact met ons op.

Telefonisch:
Maandag t/m vrijdag bereikbaar via 020 – 7526808.

Mail:
webshop@wesselinkisolatie.nl. Wij nemen je vraag z.s.m. in behandeling.

Bezoek / post- & afhaaladres:
Molenkade 59, 1115 AC Duivendrecht.

Kijk hier voor je privacyvragen >
co2 neutrale bedrijfsvoering

Mag ik als particulier ook een bestelling plaatsen?

Jazeker, ook als particulier mag je bestellingen plaatsen bij onze online groothandel voor isolatieproducten en materialen. Zo heb jij ook toegang tot isolatiematerialen en producten van professionele kwaliteit.

Advies nodig bij het bestellen van de juiste isolatieproducten voor jouw situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag me je mee.

Door naar de webshop >

Wat is de levertijd?

Voorraad (direct af te halen):
Na ontvangst van uw betaling in overleg af te halen. Neem voor het maken van een afhaalafspraak eerst even contact met ons op.

Voorraad:
Binnen 2-5 werkdagen. Na ontvangst van uw betaling nemen we uw bestelling z.s.m. in behandeling.

Niet op voorraad:
Artikelen die niet bij ons op voorraad zijn zullen we z.s.m. bestellen bij onze leverancier.

Omdat de leveringsvoorwaarden van de leveranciers verschillend zijn, kunnen we niet altijd van tevoren zeggen hoe lang de levertijd is. Wij houden je op de hoogte!

Bekijk hier onze algemene voorwaarden >
Thermische isolatie

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Je kunt voorraadartikelen in originele verpakking en zonder beschadigingen binnen 14 dagen retour sturen. Speciaal voor jou bestelde artikelen kunnen niet retour gestuurd worden. Kosten voor het retour sturen van artikelen zijn voor jouw rekening.

Retouradres:
Wesselink Isolatie
Molenkade 59
1115 AC Duivendrecht

Terugbetalingen na annulering of het retourneren van artikelen worden binnen 14 dagen na ontvangst overgemaakt. Hierbij worden eventuele handelingskosten en/of verzendkosten in mindering gebracht.

Onze algemene voorwaarden vind je hier >

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Voorraadproducten kun je annuleren binnen 24 uur en voor verzending. Stuur voor het annuleren van een bestelling een mail naar webshop@wesselinkisolatie.nl.

Als de artikelen al verstuurd zijn, brengen we verzendkosten in rekening. Ook nemen we de annulering pas in behandeling als we de artikelen retour hebben.

Stuur een mail met je retouraanvraag >

Ik heb een klacht

Wanneer je een klacht hebt over een bepaald product, neem dan contact op via 020-7526808 of stuur een mail naar webshop@wesselinkisolatie.nl. Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur. Stuur je een mail, omschrijf dan duidelijk de klacht en stuur je telefoonnummer mee.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Neem hier contact met ons op >

Betalingen en betalingsmogelijkheden

Betalingen:
Je kunt op een aantal manier bij Wesselink betalen. De meest voorkomende methoden zijn via iDeal of een Bankoverschrijving. Als je wilt betalen bij het afhalen van de producten, neem dan even telefonisch contact met ons op.

Betalingstermijn:
Betalingen geschieden altijd 100% bij bestelling. Pas nadat wij uw betaling hebben ontvangen nemen we uw bestelling in behandeling.

Terugbetaling:
Terugbetalingen na annulering of het retourneren van artikelen worden binnen 14 dagen na ontvangst aan u overgemaakt. Hierbij worden eventuele handelingskosten en/of verzendkosten in mindering gebracht.

Naar onze webshop >

Verzenden of afhalen

Verzenden:
Wij kunnen je producten verzenden naar het door jou opgegeven adres in Nederland. Je moet wel rekening houden met verzendkosten bij een orderbedrag van minder dan €1000,00 (ex. btw).

Afhalen:
Producten afhalen kan bij Wesselink Isolatie op de Molenkade 59 in Duivendrecht. Als je van te voren aangeeft wanneer je de producten komt halen, zetten wij deze voor je klaar.

Afhalen kan van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur.

Schaf hier aan wat je nodig hebt >

Subsidies en leningen

Kan mijn energiebespaarlening ook voor diensten van Wesselink Isolatie worden gebruikt?

Jazeker, de Energiebespaarlening kan ook voor dakisolatie, gevelisolatie en kruipruimte isolatie met schelpen (bodemisolatie) van Wesselink Isolatie worden gebruikt. Wij voldoen aan alle gestelde voorwaarden van het Nationaal Energiefonds.

Meer over dakisolatie >
bio based isoleren

Welke subsidies voor isolatie zijn beschikbaar in mijn gemeente?

Het is per gemeente afhankelijk welke subsidies beschikbaar zijn als het gaat om duurzame investeringen als woningisolatie.

Op de website www.energiesubsidiewijzer.nl is eenvoudig te checken welke regelingen in uw gemeente beschikbaar zijn. Deze website is ontwikkeld door Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en wordt zeer regelmatig geüpdatet.

Hier vind je de subsidies van jouw gemeente >

Niet gevonden wat je zocht?

Bel of mail ons!

Contact >