Bouwvaksluiting van 1 aug t/m 25 augustus. Wij versturen uw order na de 25ste. I.v.m. de drukte zijn wij op dit moment niet in staat om nieuwe projecten in behandeling te nemen. Materialen bestellen (webshop) is wel mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

x

Met BENG op weg naar energiezuinig wonen

Bent u aan het uitzoeken hoe u uw woning energiezuinig kunt renoveren? Of wilt u een energieneutrale nieuwbouwwoning of een nieuwbouw passiefhuis bouwen? Er wordt heel veel over geschreven en zijn allerlei installaties en maatregelen mogelijk. Maar waar vind je het overzicht en wat is de goede volgorde? Hoe zorg je er echt voor dat een woning energiezuinig is? We nemen u mee naar het begin. Als u de grote lijnen kent, heeft u beter inzicht in welke beslissingen er zijn te nemen. U zult merken dat er expertise en ervaring nodig is bij het daadwerkelijk ontwerpen en bouwen, maar dan is het wél fijn dat u weet waarop dat gebaseerd is.

 

energie neutrale woning

Trias Energetica
De Trias Energetica (RvO, 2013) geeft richtlijnen om energiezuinig te bouwen. Deze richtlijnen zijn zowel toepasbaar op renovatie van bestaande gebouwen als op nieuwbouwwoningen. In het kort kun je de Trias Energetica als volgt samenvatten:

Stap 1. Beperk de energievraag
Stap 2. Gebruik energie uit hernieuwbare (duurzame) bronnen
Stap 3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt

Voor energieneutrale gebouwen en woningen is nog een extra stap nodig:

Stap 1. Beperk de energievraag
Stap 2a. Gebruik energie uit reststromen
Stap 2b. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
Stap 3. Indien gebruik van eindige (fossiele) energiebronnen onvermijdelijk is, gebruik ze dan zeer efficiënt en compenseer dit op jaarbasis met 100% hernieuwbare energie.

Van EPC naar BENG
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) is vanaf 2021 de leidraad bij het bouwen van nieuwbouwwoningen. Deze vervangt de EnergiePrestatiecoefficiënt (EPC), die een indicatie geeft van het energieverbruik van een gebouw. Van een woning is de EPC-eis bijvoorbeeld 0,4. In de EPC zijn de drie eisen van de Trias Energetica opgenomen, maar deze zijn inwisselbaar. Het beperken van energie kan bijvoorbeeld worden gecompenseerd met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Ook is in de EPC geen eis gesteld aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

BENG 
De BENG (RvO, 2017) gaat een stap verder. In de drie BENG-eisen is het streven naar energieneutraal bouwen echt terug te vinden; er moet namelijk voldaan worden aan alle drie de eisen. Zo wordt het beperken van energie door isoleren heel belangrijk. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is opgenomen in de derde eis én verlaagt het energieverbruik in eis 2. Zo krijgt ook dat meer aandacht.

Hoe ziet de BENG eruit? 
Eis 1- Maximale energiebehoefte van het gebouw
Hoeveel energie voor verwarming en koeling is er nodig? Eis 1 gaat over de maximale energiebehoefte van een gebouw. De gebouwschil moet heel goed worden geïsoleerd, er wordt gekeken naar kierdichting, koudebruggen, verhouding glas en dichte gevel, de vorm én de ligging van het gebouw. Ook de compactheid van het gebouw, uitgedrukt in de geometrieverhouding Als/Gls wordt meegenomen. Het verliesoppervlak – oppervlakten zoals het dak, de gevel – wordt afgezet tegen het gebruiksoppervlak. “Hoe compacter, hoe energiezuiniger. BENG-eis 1 is gesteld in kWh per m2 gebruiksoppervlak (GO of GBO) per jaar.”

Eis 2 – Maximaal fossiel energieverbruik
Hierbij gaat het om het energieverbruik voor installaties in het gebouw, nodig voor verwarmen en koelen, ventilatie en bereiden van tapwater.  “Bij utiliteitsgebouwen vallen verlichting en luchtbevochtigers hier ook onder. De opgewekte energie van zonnepanelen en hernieuwbare energiebronnen, mag van dit verbruik worden afgetrokken. De systeemverliezen, hulpenergie en het rendement van de opwekkers worden hierbij – in tegenstelling tot bij eis 1 -wél meegenomen. BENG-eis 2 is gesteld in kWh per m2 gebruiksoppervlak (GBO) per jaar.”

Eis 3 – Minimaal aandeel hernieuwbare energie 
Een deel van de benodigde energie moet komen uit een hernieuwbare bron. Denk hierbij aan zonnepanelen en windenergie. Het aandeel hernieuwbare energie is de hoeveelheid hernieuwbare energie gedeeld door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. BENG-3, de eis van duurzame energie, is uitgedrukt in een bepaald percentage.

Hoe nu verder?
Bij het bouwen van een woning, maar ook bij renovaties, is budget uiteraard leidend. Als je een compleet beeld hebt van hoe een gebouw of woning écht energiezuiniger wordt, weet je ook welke maatregelen – bouwkundig en installatietechnisch gezien – belangrijker zijn dan anderen. Als je kijkt naar de Trias Energetica, maar ook naar de BENG, is het isoleren (en ventileren) van een gebouw het allerbelangrijkste. Maatregelen zoals een warmtepomp en zonnepanelen, zorgen voor een zo milieuvriendelijk mogelijke energiehuishouding, maar ze beperken het energieverbruik niet. Een goed begin is het halve werk, dus start dan ook bij het beperken van het energieverbruik en reserveer budget voor een goede isolatie. Wesselink Isolatie is expert op het gebied van isolatie. We weten wat er nodig is én wat niet. We werken dan ook graag met u samen. Neem contact met ons op. 

Bronnen:
RVO Trias Energetica 2013 en BENG 2017
Joost de Vree
Wesselink Isolatie