Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

Verduurzamen woning wél rendabel

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt in het nieuwste rapport dat het niet rendabel is voor woningbezitters om hun woning (energie)kostenneutraal te maken. In de media is dit veelal opgevat als dat het verduurzamen van een woning niet rendabel is. Maar dat klopt niet. Het zit iets genuanceerder en dat lichten we graag even toe.

Isoleren wél rendabel
Het plaatsen van dak-, spouwmuur- en muurisolatie – vermindert het energieverbruik van de woning. Het installeren van zonnepanelen zorgt ervoor dat de energie die in de woning wordt verbruikt, schoner is en minder afkomstig van niet-hernieuwbare energiebronnen. Uiteraard zijn er investeringen nodig om deze energiebesparing en gebruik van schonere energie mogelijk te maken, maar die verdienen zichzelf terug. Een zonnepaneel al na 10 jaar. Bij het isoleren van een woning, is het aantal jaren afhankelijk van de dikte van een laag isolatiemateriaal, maar ook dan is de investering rendabel. Ons punt is; het verduurzamen van een woning is altijd rendabel. 

Iedere stap is er één
Alle woningen (energie)kostenneutraal maken – zodat de energiekosten 0 euro bedragen – is op dit moment nog niet rendabel. Maar dat is niet zo raar. Onze samenleving en economie zijn hier nog niet op ingesteld. Echter, voor een groot deel van de koopwoningen in Nederland is kostenneutraliteit al wél haalbaar. Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid CO2- uitstoot die hiermee wordt verminderd en de naar alle waarschijnlijkheid stijgende energiekosten van niet-hernieuwbare energiebronnen. 

Bij veranderingen en processen zoals de weg naar (energie)kostenneutraal wonen, geldt een bepaalde wetmatigheid. De eerste 80% aan moeite om de verandering in gang te zetten, is relatief eenvoudig. Dit zijn de grote stappen. De laatste 20% kosten meer moeite. Echter, het verduurzamen van ons leven en zorgen voor onze leefomgeving is hard nodig. Daarom heeft de Europese Commissie de klimaatdoelen aangescherpt; er moet 55% in plaats van 40% minder CO2- uitstoot zijn in 2030, zodat Europa uiteindelijk in 2050 energieneutraal kan zijn. Met iedere stap – zoals het besparen van energie en het gebruiken van schone energie om de CO2-uitstoot te verminderen – dragen we bij deze klimaatdoelen en aan het verbeteren van onze leefomgeving. 

Zet de volgende stap
Het verduurzamen van woningen en uiteindelijk energieneutraal wonen, is écht mogelijk. Rome is ook niet in één dag gebouwd, dus neem stappen die nu mogelijk zijn. Investeer bijvoorbeeld in milieuvriendelijke dak-, spouwmuur- en vloerisolatie om het energieverbruik van de woning te verminderen. Wil je weten wat er mogelijk is in jullie woning? Neem dan contact op met Wesselink Isolatie.

Bronnen:
NOS-journaal 9 september, NOS.nl
DR2-economy
Rapport Planbureau voor de Leefomgeving 2020