Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

Verduurzamen valt woningcorporaties zwaar

Overzicht maatregelen EnergielabelNederlandse woningcorporaties hebben grote moeite met het energie neutraal maken van hun woningen. In 2012 spraken de corporaties met elkaar af dat in 2020 al hun woningen gemiddeld energielabel B moeten hebben. De realiteit is echter dat met de huidige voortgang dit doel pas in 2030 gehaald kan worden. Dit concludeert financieel adviseur Finance Ideas in een onderzoeksrapport, gemaakt in opdracht van branchevereniging voor woningcorporaties Aedes.

Woningcorporaties hebben voor voor de komende jaren 10 miljard euro uitgetrokken voor het verduurzamen van de huidige onzuinige woningen. Finance Ideas berekend echter dat hier nog 5,9 miljard euro bij moet deze werkzaamheden voor 2020 uit te voeren. Uit het rapport blijkt verder dat slechts 35% van de woningcorporaties aan het gestelde milieudoel gaat voldoen als het huidige tempo gehandhaafd blijft.

In Nederland zijn er ruim 2,3 woningen eigendom van woningcorporaties, krap een derde van de total woningmarkt. Alle woningen tezamen stoten jaarlijks 4 ton aan CO2 uit. Het grootste deel van de uitstoot komt hierbij uit het verwarmen van de woningen.

Juist doordat woningcorporaties een substantieel deel van de totale woningmarkt bezitten, leek een energiedoel een noodzakelijke stap. In met name grote steden blijkt het voor corporaties alleen moeilijk om het verduurzamen door te zetten. Dit heeft onder andere te maken met de vele oude woningen in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Hierdoor zijn de kosten voor het isoleren van deze woningen erg hoog, terwijl corporaties ook andere verplichtingen hebben als huurmatiging en het bouwen van nieuwe woningen.

Aedes-voorzitter Marnix Norder geeft aan dat het halen van het energiedoel voor 2021 erg belangrijk is omdat anders andere doelstellingen uit het Energieakkoord ernstig in het nauw komen. Zo moeten in 2050 alle woningen evenveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Woningcorporaties moeten zullen de komende jaren alle zijlen bij moeten zetten als het gaat om het isoleren en verduurzamen van woningen, alleen dan blijven de doelstellingen haalbaar, zo denkt Norder.

Gelukkig zitten woningcorporaties zeker niet stil. In Amsterdam West werkt Wesselink Isolatie momenteel bijvoorbeeld mee aan een groot renovatie en isolatie project. In totaal worden ruim 150 woningen volledig voorzien van thermische isolatie en geluidsisolatie.

Bron: Trouw.nl