Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

Keurmerken onder de loep

Duurzaam en gezond bouwen. Wat is het en hoe dat je dat? BREEAM en WELL zijn methodes om te beoordelen of een gebouw duurzaam (BREEAM) is gebouwd of gezond is voor de gebruiker (WELL). Hoe verhouden deze keurmerken zich tot elkaar?

BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is een methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden te beoordelen. De methode komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en is ontwikkeld door advies- en onderzoeksbureau Building Research Establishment (BRE). Sinds de start zijn al meer dan 200.000 gebouwen in tientallen landen gecertificeerd. De duurzaamheidsprestatie van gebouwen worden beoordeeld aan de hand van negen categorieën, te weten management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, transport en vervuiling.

Vier verschillende Nederlandse keurmerken
Om de duurzaamheidsprestatie van nieuwe gebouwen te beoordelen, wordt in Nederland sinds 2009 BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gebruikt. Voor bestaande gebouwen bestaat sinds 2011 BREEAM-NL In Use, dat de duurzaamheidsprestatie beoordeelt op de niveaus Gebouw, Beheer en Gebruik. Het derde keurmerk – BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling – beoordeelt de duurzaamheidsprestatie bij gebiedsontwikkeling en is ook in gebruik vanaf 2011. In 2013 lanceerde het Dutch Green Building Council (DGBC) het keurmerk BREEAM-NL Sloop en Demontage om de duurzaamheid van sloopprojecten te beoordelen. Als een gebouwen niet in deze categorieën is in te delen, kan het gebouw in een maatwerktraject worden beoordeeld onder de naam BREEAM-NL ‘Bespoke’.

Score
Binnen iedere beoordelingscategorie wordt gekeken naar credits, waarop punten behaald kunnen worden. De totaalscore wordt berekend aan de hand van een weging per categorie. Meerdere onafhankelijke experts dienen de prestatie van het gebouw of het gebied te beoordelen, zodat de kwaliteit ‘bewezen’ is. De beoordelingsklassen van BREEAM-NL zijn Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding, aangegeven met één tot vijf sterren.

WELL
Waar het bij BREEAM gaat om het gebouw en de gebruikte producten, plaatst beoordelingsmethode WELL het effect op de gebruiker centraal. Het beoordeelt het gebouw op gezond en wellbeing van de gebruiker en is afkomstig uit de VS. Wereldwijd zijn er enkele tientallen gebouwen WELL-gecertificeerd. Het nieuwe WTC in Utrecht is het eerste WELL-gecertificeerde gebouw in Nederland.

Beoordelingscriteria
Er wordt gekeken naar 100 aspecten, die in zeven categorieën zijn onder te verdelen. De categorieën zijn water-, lucht- en luchtkwaliteit, eten, beweging, comfort en mentale gesteldheid. Onder de WELL-eisen valt de kwaliteit van het gebouw, maar ook vallen de punten binnen het HR-beleid hieronder. Denk hierbij aan het uitzicht van de werkplek of de mogelijkheden voor ontspanning.

Eigenlijk heel logisch
Kijkend naar de ontwikkeling in de bouw, is de WELL-certificering een logisch vervolg op de BREEAM-certificering. Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen doe je voor de planeet en voor de mens. Een gezonde omgeving en gezonde gebouwen draagt actief bij aan de gezondheid en wellbeing van de gebruikers. Dit heeft ook een positief economisch effect, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen. 90% van de totale operationele kosten van een bedrijf bestaat namelijk uit personeelskosten. Een WELL-gecertificeerd gebouw draagt bij aan een betere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en uiteindelijk dus lagere kosten.

En nu aan de slag
Aannemers en projectontwikkelaars krijgen steeds vaker te maken met bouwen en isoleren onder keurmerken. Wesselink Isolatie is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in thermische en geluidsisolatie, en is zodoende een uitstekende samenwerkingspartner. Bent u benieuwd wat Wesselink Isolatie voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Bronnen:
https://www.cobouwgezondegebouwen.nl/

https://www.cbre.nl/
https://www.sgssearch.nl/
https://www.breeam.nl/