Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

Gespoten PUR-schuim als vloerisolatie slecht voor het milieu

Milieu Centraal geeft een negatief advies af voor het gebruik van PUR-schuim met HFK’s als vloerisolatie. Dit advies is gebaseerd op het onderzoek dat Milieu Centraal liet uitvoeren door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Bij het verwerken van vloerisolatie op basis van PUR-schuim met HFK’s komen broeikasgassen vrij die 800 tot 3200 maal sterker zijn dan CO2. Daarbij duurt het tot 16 jaar voordat de negative impact op het milieu is compenseert door energiebesparing.

Milieu impact groot

Het onderzoek van het NIBE laat zien dat bij het gebruik van PUR-schuim met HFK’s als vloerisolatie het tot 16 jaar duurt voordat er milieuwinst wordt behaald. Dit wil dus zeggen dat, hoewel er direct stookkosten worden bespaard door de verbeterde isolatie, pas na 16 jaar de negatieve effecten van het gebruikte drijfgas zijn “terugverdient”. Bij andere reguliere isolatiematerialen is dit vaak binnen 2 jaar en bij ecologische materialen vaak nog minder. De pur-isolatiebranche (NVPU) streeft ernaar om de HFK’s per 2020 volledig te vervangen door HFO’s en andere blaasmiddelen. Helaas zijn deze momenteel nog matig beschikbaar.

Ecologisch alternatief vloerisolatie en kruipruimte

Het rapport van het NIBE laat zien dat de keuze voor het isolatiemateriaal erg bepalend is voor de milieuwinst die het materiaal levert. Belangrijk is hierbij om te realiseren dat de winst in verminderde energieverbruik bij een schadelijk isolatiemateriaal zicht nog jaren niet terugvertaald in een verbetering van het milieu. Bij Wesselink Isolatie zijn we hier veel mee bezig en streven er daarom naar om zoveel mogelijk te werken met ecologische isolatiematerialen. Deze hebben tijdens het productieproces en de uiteindelijke verwerking namelijk een lage impact op het milieu en zijn hierdoor snel gecompenseerd door het verminderde energieverbruik.

Voor het isoleren van begane grondvloeren werken wij al jaren met een zeer natuurlijk isolatiemateriaal met een hele lage footprint: schelpen. Bij schelpenisolatie wordt in de kruipruimte een dikke laag schelpen aangebracht. Deze laag reguleert het vochtgehalte in de kruipruimte en isoleert warmte. Hierdoor krijgen schimmels en vocht weinig kans en blijft de begane grondvloer warm. Het resultaat is een gezond en comfortabel leefklimaat, zonder het gebruik van vervuilende chemicaliën. Kortom, de beste keuze voor u én het milieu.

Bron: Bouwwereld.nl