Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

“Geluidshinder heeft negatieve invloed op ontwikkeling kind”

Uit recent Duits onderzoek blijkt dat veel omgevingsgeluid een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Bij een vijfjarige die woont in een gebied met veel omgevingsgeluid zoals verkeer, bleek de ontwikkeling 3 maanden achter te lopen. Het RIVM gaat naar aanleiding van het Duitse onderzoek ook in Nederland onderzoeken wat de gevolgen zijn van geluidshinder op de ontwikkeling van kinderen.

Het Duitse onderzoek, dat gedaan werd door de Universiteit van Wuppertal onder 5000 vijfjarigen, liet zien dat een kind niet naast een vliegveld hoeft te wonen om last te hebben van lawaai. Al een overschrijding van 10 decibel boven het gemiddelde van 44 decibel zorgt dat een kind minder goed slaapt en achter loopt in de ontwikkeling. Het hogere geluidsniveau komt dan bijvoorbeeld door trein en autoverkeer in de omgeving.

Effect op lange termijn

Het effect van geluidshinder op langere termijn moet nog goed worden onderzocht. De Duitse onderzoekers onderstrepen dat een dergelijke achterstand op die leeftijd mogelijk moeilijk in te halen is. Juist daarom start het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een eigen onderzoek. In het Parool zegt Geluidsdeskundige van het RIVM Irene van Kamp: “We bereiden een zeer groot onderzoek voor onder duizenden kinderen vanaf de zwangerschap. We volgen ze tot volwassen leeftijd, om de lange termijneffecten te kunnen meten.”

Meting ontwikkelingsachterstand

Via een toets die alle kleuters krijgen voor ze naar de basisschool gaan, was in het Duitse onderzoek een ontwikkelingsachterstand meetbaar op het gebied van motoriek, rekenen en taal. De social-economische achtergrond van het kind maakte hierbij geen verschil in het verband tussen geluidshinder en achterstand.

In het Wuppertal werd ‘s nachts een geluidsniveau van maximaal 67 decibel gemeten, ongeveer vergelijkbaar met het normale volume van een tv die aanstaat. Het gemiddelde niveau lag met 44 decibel een stuk lager. De Duitse onderzoekers verwachten dat deze cijfers niet veel zullen verschillen in andere steden. Dit geldt dus ook voor Nederland, zeker aangezien het meerendeel van de Nederlanders in stedelijk gebied woont.

Geluidsisolatie

Omgevingsgeluid zoals verkeerslawaai of een herrie van een nabijgelegen spoorlijn kan worden aangepakt met goede geluidsisolatie in de woning. Goede dakisolatie, gevelisolatie en dubbel of driedubbel glas zijn hierbij de meest voorkomende oplossingen.

Bron: Het Parool