Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

Akoestische isolatie bij herbestemming vraagt om expert

Leegstaande scholen, bedrijfs- of kantoorpanden krijgen steeds vaker een nieuw leven als appartementencomplex. Herbestemming – ofwel transformatie – van een gebouw is praktisch én duurzaam; een deel van het gebouw wordt opnieuw gebruikt. Wel brengt zo’n transformatie andere wensen op het gebied van akoestische isolatie met zich mee. Bewoners hebben behoefte aan (meer) comfort, rust en privacy. Waar moeten op projectontwikkelaars, aannemers en architecten op letten bij de akoestische isolatie?

Regelgeving
De eis aan de geluidsisolatiewaarden in het Bouwbesluit 2012 bij bescherming tegen geluid van buiten, galm en geluidswering tussen ruimten is ‘Rechtens verkregen niveau’. Bij bescherming tegen geluidsinstallaties is de eis 10 dB lager dan de nieuwbouw. Ook is er een bovengrens; de geluidsisolatiewaarden zoals in de nieuwbouw. Vrij vertaald is ‘Rechtens verkregen niveau’ dat het gebouw minstens dezelfde geluidsisolatiewaarden heeft als in de oorspronkelijke staat. Het bouwbesluit geeft dus geen duidelijke richtlijnen om geluidsoverlast bij de toekomstige bewoners te voorkomen.

Isolatie betaalt zich terug
Hoewel er geen heldere richtlijnen zijn, is het toch handig om te zorgen voor een goede akoestische isolatie in het nieuwe gebouw. Er is onderzoek uitgevoerd naar de geluidsisolatiewaarden van een gebouw en de overlast die bewoners ervaren. Geluidsisolatiewaarden ónder de eisen in de nieuwbouw, zorgen vaak voor overlast. Los daarvan, betaalt een goede muur-, vloer- en plafondisolatie zich altijd terug met comfort voor de bewoner. Geen klachten van de bewoners, zorgt voor minder kosten voor de beheerder en ontwikkelaar, en draagt bij aan een positieve naam van alle betrokkenen. Dat is gunstig voor nu en in de toekomst.

Werk voor een expert
Om te zorgen voor de juiste geluidsisolatiewaarden in het ‘nieuwe’ gebouw, is het handig om een expert op het gebied van akoestische isolatie te betrekken bij het ontwerp- en bouwproces. Geluidsmetingen in het oorspronkelijke gebouw, leveren een goede uitgangssituatie op. Aan de hand van de wensen van de toekomstige bewoners – studenten, het hogere segment of kwetsbare groepen – en het budget, is het toekomstige geluidsniveau vast te stellen. Het kiezen en monteren van de juiste isolatiematerialen, is dan slechts een logisch gevolg.

Behoud authentieke elementen
In monumenten wil men graag de esthetiek en authentieke elementen behouden. Gipsen plafonds, houten balken en schoorstenen zijn tenslotte prachtig om te zien. Ook met het behoud van deze elementen, is een goede geluidsisolatie mogelijk. Zeker als ontwikkelaars, architecten en bouwers hier goed rekening mee houden.

Gespecialiseerde bouwer op akoestisch gebied
Heeft u een expert nodig op het gebied van akoestische isolatie? Wesselink Isolatie monteert, ontwikkelt en is een groothandel van akoestisch isolatiemateriaal. In het bijzonder voor monumentale panden. Een perfecte partner of nevenaannemer in een bouwteam. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op.

Bronnen: Bouwwereld.nl & gebiedsontwikkeling.nl