Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

Milieu Centraal geeft een negatief advies af voor het gebruik van PUR-schuim met HFK’s als vloerisolatie. Dit advies is gebaseerd op het onderzoek dat Milieu Centraal liet uitvoeren door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Bij het verwerken van vloerisolatie op basis van PUR-schuim met HFK’s komen broeikasgassen vrij die 800 tot 3200 maal sterker zijn dan CO2. Daarbij duurt het tot 16 jaar voordat de negative impact op het milieu is compenseert door energiebesparing.

Milieu impact groot

Het onderzoek van het NIBE laat zien dat bij het gebruik van PUR-schuim met HFK’s als vloerisolatie het tot 16 jaar duurt voordat er milieuwinst wordt behaald. Dit wil dus zeggen dat, hoewel er direct stookkosten worden bespaard door de verbeterde isolatie, pas na 16 jaar de negatieve effecten van het gebruikte drijfgas zijn “terugverdient”. Bij andere reguliere isolatiematerialen is dit vaak binnen 2 jaar en bij ecologische materialen vaak nog minder. De pur-isolatiebranche (NVPU) streeft ernaar om de HFK’s per 2020 volledig te vervangen door HFO’s en andere blaasmiddelen. Helaas zijn deze momenteel nog matig beschikbaar.

Ecologisch alternatief vloerisolatie en kruipruimte

Het rapport van het NIBE laat zien dat de keuze voor het isolatiemateriaal erg bepalend is voor de milieuwinst die het materiaal levert. Belangrijk is hierbij om te realiseren dat de winst in verminderde energieverbruik bij een schadelijk isolatiemateriaal zicht nog jaren niet terugvertaald in een verbetering van het milieu. Bij Wesselink Isolatie zijn we hier veel mee bezig en streven er daarom naar om zoveel mogelijk te werken met ecologische isolatiematerialen. Deze hebben tijdens het productieproces en de uiteindelijke verwerking namelijk een lage impact op het milieu en zijn hierdoor snel gecompenseerd door het verminderde energieverbruik.

Voor het isoleren van begane grondvloeren werken wij al jaren met een zeer natuurlijk isolatiemateriaal met een hele lage footprint: schelpen. Bij schelpenisolatie wordt in de kruipruimte een dikke laag schelpen aangebracht. Deze laag reguleert het vochtgehalte in de kruipruimte en isoleert warmte. Hierdoor krijgen schimmels en vocht weinig kans en blijft de begane grondvloer warm. Het resultaat is een gezond en comfortabel leefklimaat, zonder het gebruik van vervuilende chemicaliën. Kortom, de beste keuze voor u én het milieu.

Bron: Bouwwereld.nl

Het isoleren van bestaande woningen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van bewoners en werknemers. Het gebruik van glaswol, steenwol en purschuim kan leiden tot huid- en longaandoeningen. Daar wordt onvoldoende rekening mee gehouden. Dat schrijven acht vooraanstaande longartsen en vergiftigingsdeskundigen in een brief aan minister Blok van Wonen.

Woonakkoord Aanleiding voor hun brief is het Woonakkoord dat eerder dit jaar is gesloten. Daarin is afgesproken dat er 150 miljoen euro beschikbaar komt voor het isoleren van bestaande woningen. De artsen vragen de minister rekening te houden met de gezondheidsrisico’s.

Ze schrijven: “Alle mogelijke effecten op de gezondheid overziende is het de vraag of na-isolatie op grote schaal uiteindelijk een positief effect oplevert voor onze samenleving”.

Longfibrose Inademing van glas- en steenwolvezels kan leiden tot longfibrose, een chronische en niet te genezen aandoening die gepaard gaat met ademnood. Purschuim geeft mogelijk klachten aan de bovenste luchtwegen, ogen en huid. De deskundigen willen dat Blok objectieve voorlichting geeft over de nadelige effecten van het stimuleren van extra isolatie in bestaande woningen. Ze bieden aan daarbij te helpen.

Het NCRV-programma Altijd Wat besteedt vanavond aandacht aan de brief.
(Bron: Website NOS.nl, 3 september 2013)


Wist u dat cellulose-isolatie ook een goede duurzame oplossing is om uw huis te isoleren. Kijk verder op onze site voor meer informatie over dit zeer milieuvriendelijke en gezonde isolatiemateriaal. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Wesselink Isolatie. Wij staan u graag te woord en helpen u bij het maken van keuzes.