Wij zijn i.v.m. onze vakantie gesloten t/m 16 augustus. Je (Aan)vragen en bestellingen zullen wij vanaf dan z.s.m. in behandeling nemen.

x

In Almere monteert Wesselink Isolatie een zwevende dekvloer in het nieuwe gebouw van Basisschool de Verwondering. Deze ecologische basisschool bereidt kinderen voor op een duurzame toekomst. Dat voorbereiden gebeurt ook op duurzame wijze; leerlingen mogen leren op hun eigen manier. Relaties – met henzelf, anderen én hun omgeving zijn daarbij belangrijk. 

Een prettig, ademend binnenklimaat
Het nieuwe schoolgebouw is opgebouwd uit houtskeletbouw. Dit ademt, waardoor het binnenklimaat prettig aanvoelt. Een zwevende dekvloer draagt bij aan dit binnenklimaat; met deze vloer worden geluiden van boven zo min mogelijk overgedragen naar de benedenverdieping. Zo worden de kinderen zo min mogelijk afgeleid en kunnen ze zich richten op hún les of taak. De oppervlakte van de geplaatste zwevende dekvloer bedraagt 650 m2 en bestrijkt de gehele verdiepingsvloer. 

Buiten komt naar binnen
Wesselink Isolatie plaatst deze vloer in opdracht van Van Norel, die voor het ontwerp van het gebouw samenwerkt met ORGA architect, specialist in het ontwerp van duurzame bouw. Bij het ontwerp staat de natuur centraal; het gebouw zit vol verwijzingen naar de natuur. De lokalen zijn geplaatst in clusters als biotopen. 

Het ecologische karakter komt nog sterker naar voren aan de buitenzijde en buiten het gebouw. Op een deel van het dak is een vegetatiedak geplaatst en bomen rond het gebouw zorgen voor schaduw. Hemelwater loopt via een spuwer het plein op en loopt door een natuurlijk speelterrein. De kringloop van water is zo echt zichtbaar. UIteraard zijn er zonnepanelen. De grote middenruimte loopt over in de buitenruimte. Er is een buitenlokaal en ook de moestuinen hebben een prominente plek. Buiten komt naar binnen, buiten en binnen lopen in elkaar over. 

Meer weten of aan de slag?
Wil je meer lezen over dit duurzame bouwproject of over de ecologische school? Bezoek de website van de Verwondering, Van Norel of van ORGA-architect. Wil je met Wesselink Isolatie samenwerken? Neem contact met ons op! 

Bronnen:
verwondering-almere.nl
vannorel.nl
orga-architect.nl
wesselinkisolatie.nl

Wesselink Isolatie ziet dat de prioriteiten bij een verbouwing, renovatie of het bouwen van een nieuwe woning verschuiven. Waar eerst een mooie keuken of badkamer prioriteit had boven de isolatie, kiezen mensen nu vaker voor een goede thermische en geluidsisolatie. Waarom? En hoe pak je dit aan?

Duurzaam prettig wonen
Sommige klanten ervaren geluidsoverlast of geluidshinder of hebben dit ervaren. Anderen vinden het gewoon fijn om zeker te weten dat het huis waar ze de komende jaren in wonen een rustige plek is. Dan kan het zeker helpen om de geluidsisolerende waarde van de constructie te verbeteren.

‘Eng? Dat begrijpen we!’
Als Wesselink Isolatie in gesprek is met klanten, blijkt dat men het vaak ‘eng’ vindt om geld uit te geven aan geluidsisolatie. Dat is begrijpelijk, want geluidshinder en -isolatie zijn niet zo concreet en gemakkelijk voor te stellen als bijvoorbeeld een nieuwe keuken.

Schakel een expert in
Het is dan ook slim om voor de geluidsisolatie een expert in te schakelen. Een aannemer is namelijk niet per se thuis op dit gebied. Het is zonde om na de verbouwing opnieuw de isolatie te moeten verbeteren. En dat komt vaker voor dan je denkt. Dit speelt vooral bij verbouwingen en renovaties; voor nieuwbouwwoningen wordt de wetgeving steeds aangepast.

Wat doet Wesselink Isolatie?
We streven ernaar de geluidsisolerende waarde van de constructie te verbeteren. Hoe en met welke maatregelen, is afhankelijk van het budget, de wensen en de bouwkundige mogelijkheden. Daarnaast is Wesselink Isolatie goed in het werken met geteste systemen en het interpreteren van meetrapporten. Deze weten we te vertalen in concrete, passende mogelijkheden.

Aan de slag
Wil je weten wat Wesselink Isolatie voor u kan betekenen met betrekking tot de geluidsisolatie een woning of bedrijfspand? Neem dan contact met ons op. We denken en werken graag met u mee!

Meer weten?
Wil je meer weten over geluidshinder? Of wil je weten hoe de belangen worden behartigd van degenen die geluidshinder ervaren? Bezoek dan de Nationale Dag van de Geluidshinder op 24 maart. Deze jaarlijkse dag, georganiseerd door de Nederlandse Stichting Geluidshinder, is open voor iedereen. Wesselink Isolatie merkt dat de aanpak van NSG bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. Een evenement om volgend jaar niet te missen dus!

Horeca-ondernemers kennen het belang van een goede geluidsisolatie. De wat ervarener ondernemers kiezen er dan ook vaak voor om vóór het ontwerpen en plaatsen van het interieur een box-in-box of kamer-in-kamer te laten maken. Bij Wesselink Isolatie kun je zowel voor een box-in-box als voor kleinere aanpassingen in de geluidsisolatie terecht. 

Geluidsisolatie in horeca
Als gast komen mensen graag in cafés en restaurants. Thuis of in hun bedrijfspand willen ze er echter geen last van hebben. Wesselink Isolatie weet dat een goede geluidsisolatie een belangrijk aandachtspunt is voor horeca-ondernemers. Het is – naast voldoende gasten en personeel – één van ‘de hete hangijzers’. 

Wat, hoe en waarom van een box-in-box
Een box-in-box is een geheel ontkoppelde en geïsoleerde ruimte binnen een bestaande ruimte. Deze zorgt ervoor dat geluiden zo min mogelijk worden overgedragen naar naaste en bovenburen. Ervaren horeca-ondernemers weten hoe ingrijpend het kan zijn om aanpassingen aan geluidsisolatie van een horecapand te doen als het café of restaurant eenmaal open is. Daarom kiezen de meesten ervoor om de in de casco ruimte eerst geluidsoverlast-proof te maken met een box-in-box. Vóór het interieur wordt ontworpen en geplaatst. Wesselink Isolatie is expert in het plaatsen van zo’n box-in-box.

Geluidsoverlast als horeca al open is
Maar wat als het café of restaurant al open is en buren ervaren geluidsoverlast? Dan is het slim om te kijken naar deeloplossingen. Een extra deur, een akoestische voorzetwand en/of na-isoleren van het plafond met een vrijdragend plafond bijvoorbeeld. Afhankelijk van de situatie, kunnen één of meerdere aanpassingen een groot verschil maken. Wesselink Isolatie maakt samen met u een stappenplan van aanpassingen en bekijkt per stap wat het effect is. Zo kan een maatregel soms in één dag worden uitgevoerd of kan het betekenen dat één aanpassing de klachten oplost. Bij iedere aanpassing wordt rekening gehouden met het tijdstip en dag van uitvoering, zodat u zoveel mogelijk open kunt blijven. 

Hoe werkt Wesselink Isolatie met u samen?

 1. Als eerste hebben we een telefonisch gesprek. We inventariseren uw probleem of vraag  en bepalen aan de hand daarvan of we iets voor u kunnen betekenen.
 2. Vervolgens bezoeken we uw horecagelegenheid. We bekijken de situatie, luisteren naar uw wensen en vragen en vertellen wat we kunnen doen. Dit kan uiteenlopen van een box-in-box tot het plaatsen van een extra deur, een akoestische voorzetwand of een vrijdragend plafond. 
 3. Is er een akoestisch rapport opgesteld? We hebben veel ervaring met het interpreteren hiervan en nemen de uitkomsten mee in de uit te voeren maatregelen. 
 4. Is er geen akoestisch rapport? Wesselink Isolatie heeft zoveel ervaring met geluidsisolatie in horeca, dat we aan de hand van de klachten en situatie vaak kunnen inschatten wat er nodig is. Dat onderscheidt ons van andere isolatiebedrijven. 
 5. Als u de offerte voor de besproken werkzaamheden goedkeurt, plannen we in overleg de werkzaamheden. Ons doel hierbij is dat u zoveel mogelijk open blijft.  

Heldere verwachtingen
Vanaf het moment dat u contact met ons opneemt tot aan het opruimen aan het einde van de werkzaamheden, doen we er alles aan om de verwachtingen naar elkaar helder te krijgen. Waar heeft u behoefte aan en wat kunnen we daarin doen? Zo weet u precies waar u aan toe bent, wat de kosten zijn en wat de invloed is op uw bedrijfsvoering. 

Aan de slag
Bent u horecaondernemer en wilt u de geluidsisolatie van jouw horecagelegenheid aanpakken? Neem dan contact op met Wesselink Isolatie. We gaan graag samen met u aan de slag! Bekijk hier een aantal voorbeelden. 

Verdiepingsvloeren van nieuwe hoogbouw voldoen aan alle normen. Oók op het gebied van geluidsisolatie. Maar de leidingschachten in deze hoge betonnen gebouwen vormen een aandachtspunt. Die zijn namelijk vaak van lichter materiaal gemaakt dan de zware betonnen vloeren; een laag kalkzandsteen, afgewerkt met gips bijvoorbeeld. Door het lichtere materiaal wordt geluid door de leidingschachten gemakkelijker overgedragen dan via het beton. De verdiepingen van deze gebouwen –  hotels, appartementencomplexen in het hogere segment en kantoren – zijn zo onzichtbaar met elkaar verbonden. Behalve de leidingen, kunnen de schachten ook het geluid naar de verschillende verdiepingen overdragen.

Goede isolatie betekent isolatie van de leidingschacht
In nieuwbouw met meerdere verdiepingen worden vaak leidingschachten aangebracht voor standleidingen, installatiebuizen, water en elektra. Heel handig, maar voor de uiteindelijke gebruiker kan het hinderlijk zijn. Het zijn geluidsgevoelige punten in de nieuwbouw; geluiden in deze holle ruimte kunnen zich ongehinderd verplaatsen naar alle verdiepingen. Ook als de woningen, kamers of kantoren verder goed geïsoleerd zijn. Om de isolatie tussen de verschillende woon- en verblijfsruimtes te verbeteren, is isolatie van de leidingschacht dan ook een uitstekend idee.

Tijd voor vernieuwing: inblaasisolatie
Een grillig gevormde ruimte zoals een leidingschacht is met traditionele isolatiematerialen lastig te vullen. Er blijven teveel kieren en lucht in aanwezig. Enkel het dichten met PUR-schuim ter hoogte van de verdiepingsvloeren, vermindert de geluidsoverdracht vaak niet voldoende. Inblaasisolatie – zoals cellulose, Knauf  Supafil Timberframe en houtvezel – doet dit wél. Inblaasisolatie is geschikt voor iedere vorm ruimte. Vakmanschap, ervaring en de juiste apparatuur bij het inblazen leveren een naadloze isolatielaag op zonder kieren. Zo wordt de kans op geluidsoverdracht via de leidingschachten gereduceerd.

Dé specialist in cellulose-isolatie
Wesselink Isolatie is dé specialist op het gebied van inblaas-isolatie en geluidsisolatie. Inblazen van cellulose, Knauf Supafil Timberframe of houtvezel lijkt eenvoudig, maar het vereist wél ervaring en vakmanschap. De mannen van Wesselink Isolatie bezitten deze in ruimte mate. Behalve plafondisolatie en isolatie van verdiepingsvloeren in oudere, nieuwe of duurzaam gebouwde woningen en bedrijfspanden, kunt u bij óók terecht voor specialistische klussen. Het isoleren van een wenteltrap in een nieuw schoolgebouw of isolatie van een leidingschacht bijvoorbeeld.

Tijd voor actie
Ben je projectontwikkelaar, aannemer of architect van een nieuwbouwproject met leidingsschachten? Wil je geluidsoverdracht in hotels, kantoren en appartementencomplexen voorkomen met cellulose-isolatie, houtvezelisolatie of Knauf Supafil Timberframe? Neem dan contact op met Wesselink Isolatie.

Bronnen: Wesselink Isolatie, Installatie.nl

Duurzaam isoleren begint bij de grondstof. Wesselink Isolatie volgt ontwikkelingen in het ‘anders’, duurzaam winnen van grondstoffen voor isolatiematerialen dan ook op de voet. De nieuwste grondstof: maaisel. Precies, datgene dat overblijft na het grasmaaien.

Aanleiding
Maaisel uit natte gebieden, zoals rietland, grasland en vochtige heide wordt vaak niet of beperkt benut. En dat is zonde, want er zijn jaarlijks duizenden tonnen van over. Nederlandse en Belgische natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen zijn onder de vlag van Interreg-project GrasGoed aan het onderzoeken hoe ze overtollig maaisel een duurzamere, hoogwaardige toepassing kunnen geven. Behalve duurzaam is het economisch ook voordelig: het is logistiek lastig om het maaisel uit de gebieden te verwijderen en het storten van maaisel kost een hoop.

Van gedachte naar hoogwaardige grondstof
Om het maaisel om te zetten tot grondstof, wil GrasGoed samen met zijn partners onder andere maai-, transport- en verwerkingsmachines verbeteren en nieuwe producten ontwikkelen. De verbeteringen hebben drie doelen. Eén: het maaisel dient zo droog mogelijk uit de natuur gehaald worden. Twee: vezels, eiwitten en celsappen moeten van elkaar worden gescheiden. Ten derde wil GrasGoed een waardevolle toepassing vinden voor de vrijgekomen grondstoffen. Vezels kunnen bijvoorbeeld tot papier, karton, isolatiemateriaal of veenvrije potgrond verwerkt worden. Het vrijgekomen vocht en eiwitconcentraat kan als bodemverbeteraar of veevoer dienen.

Productie tot lignocellulose
Lignocellulose – de grasvezel – is de grondstof van de grasisolatiemat. Hoe verloopt dat productieproces nu precies? In het maaiseizoen wordt het maaisel direct na het maaien ingesealed of op locatie ingekuild. Vervolgens wordt verontreiniging zoals zand en zwerfafval verwijderd en wordt het gras in stukjes van 1 tot 5 cm gesneden. Waardevolle grondstoffen zoals suikers, eiwitten en mineralen worden door middel van een microbiologisch proces uit het maaisel geëxtraheerd. Een deel van deze grondstoffen wordt omgezet in energie en gebruikt voor het gehele productieproces. Wat overblijft is ligno-cellulose, waarvan isolatiematten worden geperst.

Duurzaam? Ja!
Het maaisel is overtollig. Er is veel en vaak – 2 à 3 maal per jaar – maaisel beschikbaar; het groeit veel sneller dan hout. Er is geen extra landbouwgrond nodig om de grondstof te verbouwen, zoals voor ander natuurlijk isolatiemateriaal zoals vlas, hennep of hout. Deze landbouwgrond kan dus gebruikt worden om voedsel te verbouwen. Het maaisel wordt lokaal in Nederland geproduceerd tot een hoogwaardige bouwstof. Doordat een deel van de waardevolle bouwstoffen uit het maaisel omgezet worden tot energie, is het productieproces energieneutraal.

Vragen? Ook!
De grasisolatiemat is volop in ontwikkeling en heeft potentie. Het productieproces is duurzaam, maar hoe zit het met de daadwerkelijke toepassing van de grasmatten tot isolatiemateriaal? Is het materiaal vochtvrij direct na productie? Heeft – en zo ja hoe – de samenstelling van de grasisolatiemat invloed op de werking? Wat is de isolatiewaarde? Kan de brandveiligheid gewaarborgd worden? Hoe gedraagt het materiaal zich bij vocht? Hoe lang ‘doet het zijn werk’, ofwel hoe duurzaam is de grasisolatiemat in gebruik? Welke meerwaarde heeft de grasisolatiemat in zijn werking ten opzichte van de huidige, duurzame en biobased isolatimaterialen zoals houtvezels, hennep, vlas, wol en cellulose? Wesselink Isolatie is heel benieuwd hoe de grasisolatiemat zich gedraagt. To be continued..

Op zoek naar actie?
Als onafhankelijk monteur en ontwikkelaar van duurzame isolatiematerialen, is Wesselink Isolatie dé samenwerkingspartner voor uw duurzame bouw- of verbouwprojecten. Wilt uw pand of woning duurzaam isoleren met biobased materialen? Neem dan contact met ons op.

Bronnen: Bouwwereld.nl, Newfoss.nl, Grasgoed.nl

In het tijdschrift Renovatie Totaal is een artikel verschenen met een renovatieproject van Wesselink Isolatie. Wesselink Isolatie heeft de vloeren en plafonds van Airey-woningen in Amsterdam-West met Knauf Supafil Timber Frame ingeblazen. Dit is een mooi voorbeeld van een renovatie van karakteristieke, oudere woningen. Lees hier alle ins- en outs van het renovatieproject.

Renovatie Airey-woningen Amsterdam-West
Woningcorporatie de Alliantie renoveert in Amsterdam-West aan de Burgemeester Fockstraat en de Speelmanstraat de Airey-woningen. Net na de Tweede Wereldoorlog was de vraag naar goedkope, snel te bouwen woningen hoog. De lichte, prefab Airey-woningen voldeden aan deze vraag. De woningen hebben een flinke opknapbeurt nodig om te voldoen aan de huidige eisen voor woningen, onder meer op het gebied van thermische en geluidsisolatie. Tegelijkertijd behoren de woningen tot beschermd stadsgezicht. Slechts de buitenschil, trappenhuizen en houten vloeren blijven behouden, de rest van de woningen wordt gestript.

Thermische en geluidsisolatie
Voor de isolatie van de woningen heeft de Alliantie zich goed laten informeren. Uiteindelijk is gekozen voor een zwevende dekvloeren en inblaasisolatie in vloeren, plafonds en raatliggers. De zwevende dekvloeren waarborgen een goede contactgeluidsisolatie. Geluidsoverdracht via de lucht in vloeren, plafonds en raatliggers wordt tegengegaan door de ruimtes te vullen met Knauf Supafil Timber Frame. Dit materiaal zorgt tevens voor een uitstekende thermische isolatie van 0,034 W/(m.K).

Keuze voor Supafil Timber Frame
In eerste instantie wilde men isoleren met steenwol. Echter bleek dit materiaal te zwaar te zijn voor de lichte constructie van de Airey-woningen. Ook bevinden zich in de vloeren en plafonds veel leidingen. Isoleren met plaatmateriaal kan dan leiden tot ‘lekken’ in de isolatielaag. Knauf Supafil Timber Frame bleek wél het juiste materiaal om de woningen mee te isoleren. Het is voor 80% vervaardigd uit gerecycled glas en wordt met een machine onder lage druk ingeblazen tot een naadloze, homogene isolatielaag.

Inblazen is werk voor specialisten
Wesselink Isolatie weet als geen ander hoe belangrijk secuur isoleren is. Het bedrijf is sinds 2008 gespecialiseerd in het isoleren van oudere woningen met houten verdiepingsvloeren. Het inblazen van holle ruimtes is een relatief kleine ingreep, maar vereist wél de nodige kennis en ervaring. Het isolatiemateriaal wordt via gaten in het plafond of vloer ingeblazen tot een naadloze en homogene isolatielaag. Wesselink Isolatie is één van de tien erkende en geschoolde verwerkers van Supafil Timber Frame.

Wilt u ook een goed geïsoleerd pand met inblaasisolatie? Neem dan contact op met Wesselink Isolatie.

Bronnen:
Renovatie Totaal
Wesselink Isolatie

Wilt u een woning isoleren om het energiezuiniger te maken? Overweeg dan om dit nog dit jaar te doen. Tot het einde van het jaar geldt op de arbeidskosten nog het lage btw-tarief van 6%.

Hoe zit het?
De overheid stimuleert het energiezuiniger maken van bestaande woningen en bedrijfspanden. Op de arbeidskosten van het aanbrengen van isolatiemateriaal dat het pand energiezuiniger maakt, geldt daarom het lage btw-tarief van 6%. Dit geldt voor panden ouder dan twee jaar. Vanaf 1 januari wordt het lage btw-tarief verhoogd, dus het kan lonen om het pand dit jaar nog te laten isoleren.

Voordelen van goede thermische isolatie
Een goede thermische isolatie bespaart op de stookkosten. Met de hoge energieprijzen kunt u de investering in enkele jaren terugverdienen. Maar dat niet alleen. Het wooncomfort is hoger én de CO2-uitstoot is lager. Investeren in isoleren is dus gunstig voor de eigenaar en gebruikers van het pand en draagt een positief steentje bij aan het milieu.

Van dak tot tussenvloer
Als u een pand (beter) wil isoleren, moet u keuzes maken. Wat wilt u isoleren? Het dak, de gevels of ook de tussenvloeren en -plafonds? Het dak is de grootste verliespost van energie in de winter. In de zomer warmt een pand het meeste op via het dak. Dakisolatie levert dan ook de grootste kosten- en CO2-besparing op. Het isoleren van tussenvloeren en -plafonds levert behalve een goede thermische isolatie, ook een uitstekende geluidsisolatie op. Dit wordt dan ook vaak toegepast in appartementen en gezinswoningen met kinderen.

Biobased en milieuvriendelijk isoleren
Vervolgens dient u een keuze te maken voor het isolatiemateriaal. Als u duurzaam en milieuvriendelijk bouwen en wonen belangrijk vindt, kan het een goed idee zijn om met cellulose- of houtvezels te isoleren. Beide materialen zijn biobased. Daarnaast is het isoleren met cellulose-vezels snel en praktisch; voor het inblazen van cellulose-vezels is geen complete verbouwing nodig. De inblaastechniek zorgt – ook in oudere panden met leidingen en obstakels – voor een naadloze isolatielaag.

Over tot actie
Wilt u ook besparen op stookkosten en een hoger wooncomfort behalen, zowel in de zomer als in de winter? Maak dan uw pand energiezuiniger en isoleer. Doet u dat nog dit jaar, dan profiteert u nog van het lage btw-tarief van 6%. Wesselink Isolatie is specialist op het gebied van cellulose-isolatie en helpt u graag verder. Neem contact op met Wesselink Isolatie.

Bronnen:
Belastingdienst.nl
Gratis.be
Wesselinkisolatie.nl

Duurzaam en gezond bouwen. Wat is het en hoe dat je dat? BREEAM en WELL zijn methodes om te beoordelen of een gebouw duurzaam (BREEAM) is gebouwd of gezond is voor de gebruiker (WELL). Hoe verhouden deze keurmerken zich tot elkaar?

BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is een methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden te beoordelen. De methode komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en is ontwikkeld door advies- en onderzoeksbureau Building Research Establishment (BRE). Sinds de start zijn al meer dan 200.000 gebouwen in tientallen landen gecertificeerd. De duurzaamheidsprestatie van gebouwen worden beoordeeld aan de hand van negen categorieën, te weten management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, transport en vervuiling.

Vier verschillende Nederlandse keurmerken
Om de duurzaamheidsprestatie van nieuwe gebouwen te beoordelen, wordt in Nederland sinds 2009 BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gebruikt. Voor bestaande gebouwen bestaat sinds 2011 BREEAM-NL In Use, dat de duurzaamheidsprestatie beoordeelt op de niveaus Gebouw, Beheer en Gebruik. Het derde keurmerk – BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling – beoordeelt de duurzaamheidsprestatie bij gebiedsontwikkeling en is ook in gebruik vanaf 2011. In 2013 lanceerde het Dutch Green Building Council (DGBC) het keurmerk BREEAM-NL Sloop en Demontage om de duurzaamheid van sloopprojecten te beoordelen. Als een gebouwen niet in deze categorieën is in te delen, kan het gebouw in een maatwerktraject worden beoordeeld onder de naam BREEAM-NL ‘Bespoke’.

Score
Binnen iedere beoordelingscategorie wordt gekeken naar credits, waarop punten behaald kunnen worden. De totaalscore wordt berekend aan de hand van een weging per categorie. Meerdere onafhankelijke experts dienen de prestatie van het gebouw of het gebied te beoordelen, zodat de kwaliteit ‘bewezen’ is. De beoordelingsklassen van BREEAM-NL zijn Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding, aangegeven met één tot vijf sterren.

WELL
Waar het bij BREEAM gaat om het gebouw en de gebruikte producten, plaatst beoordelingsmethode WELL het effect op de gebruiker centraal. Het beoordeelt het gebouw op gezond en wellbeing van de gebruiker en is afkomstig uit de VS. Wereldwijd zijn er enkele tientallen gebouwen WELL-gecertificeerd. Het nieuwe WTC in Utrecht is het eerste WELL-gecertificeerde gebouw in Nederland.

Beoordelingscriteria
Er wordt gekeken naar 100 aspecten, die in zeven categorieën zijn onder te verdelen. De categorieën zijn water-, lucht- en luchtkwaliteit, eten, beweging, comfort en mentale gesteldheid. Onder de WELL-eisen valt de kwaliteit van het gebouw, maar ook vallen de punten binnen het HR-beleid hieronder. Denk hierbij aan het uitzicht van de werkplek of de mogelijkheden voor ontspanning.

Eigenlijk heel logisch
Kijkend naar de ontwikkeling in de bouw, is de WELL-certificering een logisch vervolg op de BREEAM-certificering. Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen doe je voor de planeet en voor de mens. Een gezonde omgeving en gezonde gebouwen draagt actief bij aan de gezondheid en wellbeing van de gebruikers. Dit heeft ook een positief economisch effect, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen. 90% van de totale operationele kosten van een bedrijf bestaat namelijk uit personeelskosten. Een WELL-gecertificeerd gebouw draagt bij aan een betere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en uiteindelijk dus lagere kosten.

En nu aan de slag
Aannemers en projectontwikkelaars krijgen steeds vaker te maken met bouwen en isoleren onder keurmerken. Wesselink Isolatie is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in thermische en geluidsisolatie, en is zodoende een uitstekende samenwerkingspartner. Bent u benieuwd wat Wesselink Isolatie voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Bronnen:
https://www.cobouwgezondegebouwen.nl/

https://www.cbre.nl/
https://www.sgssearch.nl/
https://www.breeam.nl/

De circulaire economie. Er wordt veel over geschreven, maar wat houdt het precies in? Hoe werk je circulair? Waar ziet Wesselink Isolatie mogelijkheden om circulair te gaan werken? Wat kunnen klanten en samenwerkingspartners verwachten? In dit artikel licht Wesselink Isolatie een tipje van de sluier op.

De circulaire economie
In de circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt om de waarde ervan te behouden. Dit in tegenstelling tot het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen en producten aan het einde van hun levensduur vaak eindigen als afval.

Cradle-to-cradle, waardebehoud en samenwerking
In een circulair systeem bestaan er twee materiaalkringlopen. De kringlopen volgen het principe cradle-to-cradle – een belangrijke component van de circulaire economie. De eerste kringloop is een biologische, waarin reststoffen na gebruik terugvloeien terug in de natuur. De tweede kringloop is een technische. In deze kringloop worden product(onderdelen) circulair ontworpen en vermarkt. Dat wil zeggen dat het product zo wordt ontworpen dat waardebehoud in de gehele kringloop mogelijk is. Oók aan het einde van de levensduur van het product. Behalve een circulair ontwerp, is samenwerking in de productie- en gebruikscyclus belangrijk. Alleen dan kunnen product(onderdelen) en grondstoffen kwalitatief hoogwaardig – zoveel mogelijk in hun huidige staat – opnieuw worden gebruikt. Zo blijft de waarde van product(onderdelen) en grondstoffen behouden.

Winst
In de circulaire economie wordt geredeneerd vanuit het gebruik van producten en niet vanuit het bezit ervan. Dit heet product as a device. Philips bijvoorbeeld, verkoopt licht in plaats van lampen. Omdat de functie belangrijk is, zorgt het circulaire systeem voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Zo levert het systeem ecologisch en economisch winst op.

Van visie naar praktijk: circulair werken
Wesselink Isolatie realiseert zich dat het huidige lineaire systeem uiteindelijk niet de toekomst heeft. Circulair werken heeft een positiever effect heeft op mens en natuur. Dit vraagt om een andere denk- en werkwijze. Wesselink Isolatie onderzoekt dan ook de mogelijkheden om circulair te gaan werken.

Stand van zaken; gebruik biobased en gerecyclede materialen
Als sinds de start van het bedrijf, isoleert Wesselink Isolatie veelal met milieuvriendelijke, biobased materialen. Cellulose- en houtvezelisolatie zijn de meest gebruikte producten. Cellulosevlokken zijn vervaardigd uit gerecycled krantenpapier. Houtvezelisolatie is afkomstig uit de houtschaaf industrie. Zowel cellulose als houtvezels krijgen in deze productvorm een ‘upgrade’; isolatiemateriaal heeft een jarenlange levensduur. Door cellulose of houtvezel toe te passen als isolatiemateriaal, zet Wesselink Isolatie een laagwaardig, gebruikt product om in een hoogwaardig product. Wesselink Isolatie gebruikt hun materialen zo effectief mogelijk en creëert zo min mogelijk afval.

Inblaasisiolatiemateriaal circulair toepassen
Inblaasisolatie leent zich uitstekend voor een circulaire toepassing; het is droog en niet verlijmd. Hierdoor past het altijd en is het ‘verhuisbaar’. Een voorbeeld ter illustratie. In het ontwerp van een nieuw te bouwen school, houdt men rekening met een andere gebruiksfunctie. Bijvoorbeeld als appartementencomplex. Om de transformatie mogelijk te maken, worden tijdens de bouw houtskeletbouw scheidingswanden met inblaasisolatie geplaatst. Bij transformatie naar de nieuwe gebruiksfunctie, kan het isolatiemateriaal worden opgezogen en herplaatst in de nieuwe wandindeling van het gebouw.

Samen een stap vooruit
Om inblaasisolatie opnieuw te kunnen gebruiken, is bij de bouw van het pand een circulair ontwerp en een bereidwillige opdrachtgever nodig. Dan heeft hergebruik van isolatiemateriaal zeker een kans van slagen. Om de isolatiekringloop rond te krijgen, werkt Wesselink Isolatie dan ook graag samen met projectontwikkelaars en architecten. Zo werken we samen aan een duurzame, ‘circulaire’ toekomst. Denkt u mee vooruit? Neem dan contact op met Wesselink Isolatie.

Bronnen: Ellen MacArthur Foundation, MVONederland. Met dank aan Iris Grobben.

In nieuwbouwwoningen wordt steeds vaker houtskeletbouw toegepast. Sinds de introductie van houtskeletbouw (HSB) in de jaren ‘80, zijn er in Nederland meer dan 100.000 HSB-woningen gerealiseerd. En met succes; bewoners zijn merendeels zeer tevreden. Dit is niet voor niets. Het is een lichte, flexibele bouwmethode, met veel mogelijkheden voor ademende, natuurvriendelijke isolatie terwijl de woning zijn waarde blijft houden. Een goed alternatief voor betonbouw dus.

Wat is houtskeletbouw?
De naam zegt het al. Bij houtskeletbouw is het huis niet opgebouwd uit beton of (kalk)steen, maar vormt een houten skelet de basis. De wanden zijn opgebouwd uit stijl- en regelwerk, de vloer- en de dakelementen uit houten balken. De wand-, dak- en vloerelementen worden gevuld met isolatiemateriaal en bekleed met plaatmateriaal. Wanden en gevels zijn volledig naar wens af te werken. Aan de buitenzijde van de gevel is bijvoorbeeld een massief houten gevelbekleding mogelijk, maar ook houtachtige plaatmaterialen, pleisterwerk of zelfs een spouw met stenen muur.

Voordelen houtskeletbouw
Houtskeletbouw zorgt voor een comfortabel, ademend en milieuvriendelijk huis. Houtskeletbouw isoleert – met dezelfde dikte – beter dan traditionele spouwmuurisolatie. Hout isoleert namelijk beter dan (kalk)steen én er is in de HSB-constructie ruimte voor een dikker isolatiepakket. Hout absorbeert en reguleert vocht. Doordat bomen aangroeien, is hout – in tegenstelling tot beton en (kalk)steen – een hernieuwbare bouwstof. Hout is dus ook een milieuvriendelijk bouwmateriaal.

Natuurlijke isoleren en ventileren
Een prettig, gezond binnenklimaat vraagt om een goede balans tussen ventileren en isoleren. Tijdens het koken en douchen komt veel vocht vrij. Ook mensen en huisdieren zijn echte ‘vochtproducenten’. Het vocht is af te voeren met natuurlijke of mechanische ventilatie, maar ook isolatiemateriaal maakt vochttransport naar buiten mogelijk. Goede isolatie reguleert namelijk vocht; het ademt. Natuurlijke isolatiematerialen zoals houtvezel, cellulose, wol, katoen en isovlas, doen dit uitstekend en zijn dan ook een veelgebruikt isolatiemateriaal in houtskeletbouw.

Een voorbeeld
Maar hoe bouw je nu een stevige, ademende en goed geïsoleerde woning? Een voorbeeld maakt het wat duidelijker. Let op; dit is één van de vele mogelijkheden. Het te gebruiken materiaal – van isolatie tot plaatmateriaal en gevelbekleding – is geheel naar wens van de bouwer of bewoner.

 1. Constructie & isolatie
  Stijl- en regelwerk vormt steeds de basis. Agepon-constructieve platen aan de buitenzijde, isoleren en zorgen voor de stijfheid van de constructie. Aan de binnenzijde van de dakopbouw wordt een osb- of underlaymentplaat gebruikt. Tussen de platen in het stijl- en regelwerk, worden cellulose-vezels ingeblazen. In het dak en de muren heeft cellulose-isolatie vooral een thermisch isolerende werking. In de verdiepingsvloeren en scheidingswanden fungeert het als geluids- en thermische isolatie.
 2. Ventilerende en beschermende folies
  Waterkerende, dampopen folie aan de buitenzijde, zorgt dat vocht de woning uit kan en beschermt tegen water van buiten. Dampregulerende folie aan de binnenzijde zorgt dat vocht niet in het isolatiemateriaal condenseert. Uit esthetisch oogpunt is de Intello-waterkerende folie aan de buitenzijde zwart gekleurd. Zo is de isolatielaag van buiten niet te zien.

Op zoek naar een specialist?
Goed, natuurvriendelijke isoleren is vakwerk. Wesselink Isolatie is dé isolatiespecialist en werkt graag samen met aannemers. Wesselink Isolatie is een montagebedrijf en een groothandel. U kunt er terecht voor diverse soorten en merken plaatmateriaal, folies en isolatiemateriaal. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op.